Siirry hakuun

Liikennefakta.fi tarjoaa ajantasaista tietoa liikennejärjestelmästä.

Mikä on liikennefakta.fi?

Markkinat

Liikenteen markkinat ovat murroksessa niin Suomessa kuin maailmallakin. Aiemmin vahvasti säännellyt eri liikennemuotoihin painottuneet markkinat ovat muuttumassa liikenteen palveluistumisen ja digitalisoitumisen myötä.

Toimintavarmuus

Toimintavarmuudella tarkoitetaan järjestelmän luotettavuutta, varmatoimisuutta ja toiminnan jatkuvuutta toimintaympäristön muutoksista ja häiriöistä huolimatta.

Turvallisuus

Liikennejärjestelmän turvallisuuden tilan seuranta perustuu laadukkaaseen tietoon, turvallisuusindikaattoreiden seurantaan, analyysitoimintaan ja tutkimuksiin, riskienarviointiin aktiiviseen vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa.

Ympäristö

Kaikkien liikennemuotojen päästöjä pyritään vähentämään lisäämällä muun muassa vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämistä fossiilisten polttoaineiden sijaan sekä suosimalla joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä.

Tutustu liikennejärjestelmäanalyysiin

Analyysi tarjoaa Suomen liikennejärjestelmän strategisen tason kokonaiskuvan. Siinä ovat mukana kaikki keskeisimmät liikennejärjestelmän osat sekä valtakunnallisen Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden seurantamittaristo, joka koostuu liikennejärjestelmän tilannetta kuvaavista keskeisistä mittareista.
Yleis- ja harrasteilmailussa onnettomuuksia tapahtui aiempia vuosia vähemmän, mutta 1 niistä johti kuolemaan.
Yleis- ja harrasteilmailussa tapahtui 3 onnettomuutta, mutta kuolonuhreilta vältyttiin. Vakavia vaaratilanteita oli hieman aiempia vuosia enemmän. Dronetoiminta kehittyi turvallisempaan suuntaan,...
Koronapandemia vähensi operaatiomääriä mutta ilmailutoiminnan turvallisuuteen sillä ei vaikuttanut olleen merkittäviä vaikutuksia.
Traficomin vastaanottamat ilmoitukset merionnettomuuksista laskivat vuonna 2019 edellisvuodesta. Vuonna 2019 vastaanotimme 33 ilmoitusta, kun edellisvuonna määrä oli 44 ilmoitusta. Viime vuonna ilm...