Älyliikenne ja tietomarkkinat

Älykkäällä liikenteellä tarkoitetaan liikenteen sujuvuuden tai turvallisuuden parantamista ajoneuvojen sekä ajoneuvojen ja infrastruktuurin välisen kommunikaation avulla.

Suomessa on käynnissä monia yhteistoiminnallisia hankkeita liittyen liikenteen tietopalveluihin ja älyliikenteen infrastruktuuriin. Käynnissä olevia hankkeitä ja lisää tietoa niistä löytyy Liikennelabran sivuilta (Ulkoinen linkki).

Tiedonluovutus

Vuonna 2017 Trafin tietoja luovutettiin hyödynnettäväksi yhteensä 800 miljoonaa tietoyksikköä. Vuonna 2016 vastaava luku oli reilu 750 miljoonaa tietoyksikköä ja vuonna 2015 noin 500 miljoonaa tietoyksikköä. Tuoreimmista, luvuista voi lukea sivun alaosan "Lisätietoa" -laatikosta löytyvistä tietotilinpäätöksistä. 

Traffic Management Finland Oy:lla on Digitraffic-palvelu, jonka kautta on saatavissa ajantasaista liikenne- ja olosuhdetietoa Suomen tieverkolta sekä rautatie- ja vesiliikenteestä. Kyselyitä Digitrafficin rajapintoihin tulee kuukausittain noin 10 miljoonaa ja tietoa jaetaan ulos yli 4 000 gigatavua.

Liikkumispalvelukatalogi (NAP)

NAP-liikkumispalvelukatalogi on avoin kansallinen yhteyspiste (National Access Point), johon eri liikkumispalvelun tuottajien on toimitettava tietoja mm. palvelualueestaan, reiteistään, aikatauluistaan, hinnoistaan ja palvelujen esteettömyydestä. NAP ei ole loppukäyttäjien ja matkustajien palvelu, vaan se on tarkoitettu palveluiden tuottajille ja kehittäjille paikaksi, josta nämä pystyvät löytämään tarvitsemiaan tietoja ja rajapintoja. NAP-palvelu on oleellinen osa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on aikaansaada mahdollisimman helppokäyttöisiä uusia yhdistettyjä liikkumispalveluita ja infopalveluita.