Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen matkustajamäärä ja linjakilometrit

Avoimen joukkoliikenteen tarjonnan keskeisiä mittareita ovat linjakilometrit sekä vuoromäärät. Joukkoliikenteen kysyntää kuvaa matkustajamäärät. Joukkoliikenteen tunnuslukuja kerätään toimivaltaisten viranomaisten osalta Joukkoliikenteen rahoitus-, kustannus sekä suoritetietojen keräys- ja seurantajärjestelmään (JUKU (Ulkoinen linkki)), josta myös tunnusluvut ovat nähtävissä.

Lisätietoa

JUKU-järjestelmästä on saatavissa tietoa joukkoliikenteen matkustajamääristä, linjakilometreistä sekä muista joukkoliikennettä kuvaavista tunnusluvuista.