Kustannusindeksit

Taksi-, joukko- ja tavaraliikenteen kustannusindekseillä seurataan palvelumuotojen tuottamiskustannusten kehitystä. Indeksejä voidaan käyttää muun muassa palveluntarjoajien tekemien tarjousten perusteena sekä viranomaisen tarvitsemien tietojen vertailuperusteena.

Indeksejä on käytetty taksiliikenteessä osana kuluttajaa koskevien enimmäishintojen vuosittaisen tarkistuksen perusteena. Liikennepalvelulain myötä 1.7.2018 taksa-asetus kumottiin ja hinnoittelumekanismi ja -perusteet vapautuivat. Tämä mahdollistaa uuden tyyppisiä hinnoittelu- ja palvelumalleja. Indeksit tuotetaan kuitenkin entiseen tapaan.

 

Lisätietoa

Taksiliikenteen kustannusindeksi on saatavilla