Taksiliikenne

Taksiliikenteen liikennesuorite

Julkisen liikenteen suoritetilaston mukaan taksien ajoneuvokilometrit olivat vuonna 2015 noin 745 miljoonaa kilometria. Henkilöliikennetutkimuksen (Ulkoinen linkki) mukaan takseilla matkustettiin vuonna 2016 vuorokaudessa keskimäärin 0,28 kilometriä asukasta kohden. Tällöin taksiliikenteen kuljetuskilometrit kotimaassa olisivat vuosina 2016-2017 olleet noin 520-530 miljoonaa kilometriä. Henkilöliikennetutkimuksen luku ei sisällä taksin tyhjänä ajettuja paluukyytejä, mikä osaltaan selittää lukujen eroja.

Taksiliikenteen liikevaihto

Taksiliikenteen liikevaihto on Tilastokeskuksen yritystilastojen mukaan ollut vuosina 2013-2017 noin 1,1 miljardia euroa. Julkisen liikenteen suoritetilaston mukaan vuonna 2015 julkishallinnon osuus tästä oli noin 41 prosenttia.