Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tieliikenteen tavarakuljetusten tavaramäärä on laskenut selkeästi vuosina 2010-2013, minkä jälkeen lasku on tasaantunut. Kuorma-autoilla kuljetetun tavaran määrä oli vuonna 2020 noin 259,1 miljoonaa tonnia. Laskua edellisvuoteen on nähden noin 2,6 prosenttia, eli noin 6,9 miljoonaa tonnia.

Tieliikenteen tavarakuljetussuorite laski vuosina 2010-2014, mutta on sen jälkeen ollut kasvussa. Vuonna 2020 kuorma-autoilla kuljetettiin 27,9 miljardia tonnikilometriä. Kasvua edellisvuoteen on noin 4,3 prosenttia, eli noin 1,2 miljardia tonnikilometriä.

Tieliikenteen tavaramäärä

Kotimaan tieliikenteen tavaramäärä kuorma-autoilla. Lähde: Tilastokeskus

Tieliikenteen tavarakuljetussuorite

Kotimaan tieliikenteen kuljetussuorite kuorma-autoilla. Lähde: Tilastokeskus