Ulkomaan meriliikenne ja kotimaan vesiliikenne

Ulkomaan meriliikenne

Ulkomaan meriliikenteen tilastojen mukaan ulkomaan matkustajaliikenteen kokonaismäärä on 2000-luvulla ollut 16 - 19 miljoonaa matkustajaa vuosittain. Matkustajien määrä on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2017 Suomen ja ulkomaiden satamien välillä kuljetettiin kaikkiaan 19,2 miljoonaa matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi kaksi prosenttia edellisvuodesta.

Ruotsiin suuntautuvalla liikenteellä oli pitkään hallitseva asema matkustajaliikenteessä, mutta vuonna 2017 Viroon suuntautuva matkustajaliikenne ohitti ensimmäistä kertaa Ruotsin. Viroon suuntautuvan liikenteen osuus oli 47,1 prosenttia ja Ruotsiin suuntautuvan liikenteen osuus 45,9 prosenttia koko matkustajaliikenteestä.

Ulkomaisten risteilyalusten osuus matkustajaliikenteestä oli 5,0 prosenttia vuonna 2017 ja niillä kävi Suomessa 484 000 matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi edellisvuodesta noin 19 prosentilla.

Ulkomaan meriliikenteen matkustaja

Meriliikenteen matkustajamäärä Suomen ja ulkomaiden välillä. Lähde: Ulkomaan meriliikennetilasto

Ulkomaan meriliikennetilaston mukaan ulkomaan merikuljetuksia oli vuonna 2017 kaikkiaan 98,8 miljoonaa tonnia. Merikuljetusten kokonaismäärä kasvoi edellisestä vuodesta 4,1 prosenttia. Viennin määrä kasvoi 51,5 miljoonaan tonniin eli noin 6,4 prosenttia. Tuonnin määrä puolestaan kasvoi edellisvuodesta 47,3 miljoonaan tonniin eli noin 1,7 prosenttia. Transitokuljetusten osuus oli vuonna 2017 8,4 miljoonaa tonnia ja se kasvoi edellisvuoteen nähden 24,9 prosenttia.

Suomalaisen tonniston osuus ulkomaan meriliikenteen kuljetuksista oli vuonna 2017 34 prosenttia ja se kasvoi noin yhdellä prosenttiyksiköllä edellisvuodesta. Tuontikuljetuksista suomalaisten alusten osuus nousi 45 prosentista 47 prosenttiin ja vientikuljetuksista osuus nousi 21 prosentista 22 prosenttiin.

Vuonna 2017 kuljetussuorite oli noin 196 miljardia tonnikilometriä, josta viennin osuus oli 129,2 miljardia tonnikilometriä ja tuonnin osuus 66,4 miljardia tonnikilometriä. Kuljetussuorite kasvoi noin 10 miljardilla tonnikilometrillä eli noin 5,6 prosentilla edellisvuoteen nähden.

Ulkomaan merikuljetusten tavaramäärä

Ulkomaan merikuljetusten kuljetussuorite

Kotimaan vesiliikenne

Kotimaan vesiliikenteen tilastojen mukaan kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä rannikolla ja sisävesillä oli vuonna 2017 kaikkiaan 4,5 miljoonaa ja se laski noin 3 prosenttia edellisvuodesta. Matkustajamäärästä rannikon osuus on 95 prosenttia ja sisävesien 5 prosenttia. Rannikon matkustajamäärä on ollut viimeiset kymmenen vuotta noin 4 miljoonaa ja sisävesien 0,2-0,4 miljoonaa vuosittain.

Kotimaan vesiliikenteen kuljetussuorite rannikolla ja sisävesillä oli vuonna 2017 yhteensä 141 miljoonaa henkilökilometriä, ja siitä kertyi rannikolla 96 prosenttia ja sisävesillä 4 prosenttia.

Kotimaan vesiliikenteen matkustajat

Kotimaan vesiliikenteen henkilökilometrit

Kotimaan vesiliikenteen tilastojen mukaan kotimaan vesiliikenteen aluskuljetusten määrä oli vuonna 2017 kaikkiaan noin 5,84 miljoonaa tonnia ja se kasvoi edellisvuodesta noin 7 prosenttia. Aluskujetusten kuljetussuorite vuonna 2017 oli 2,39 miljardia tonnikilometriä, mikä on noin 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lisäksi vuonna 2017 uittaen kuljetettiin 0,25 miljoonaa tonnia ja 0,06 miljardia tonnikilometriä. Uiton osuus on laskenut viime vuosina. 

Vuosina 2010-2012 kotimaan vesikuljetuksiin sisältyi Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken rakentamiseen liittyviä kuljetuksia, mikä selittää isoja eroja näiden vuosien osalta.

Kotimaan vesikuljetusten tavaramäärä

Lisätietoa

Kotimaan vesiliikenteen tilastoista on saatavissa tietoa rannikon ja sisävesien tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista, joiden lähtö- ja määräpaikat ovat Suomessa.

Ulkomaan meriliikenteen tilastoista on saatavissa tietoa meritse tapahtuvasta matkustaja- ja tavaraliikenteestä Suomen ja ulkomaiden välillä kuukausittain.