Julkinen rahoitus ja ostot taksi- ja joukkoliikenteessä

Julkisen liikenteen rahoitus koostuu joukkoliikenteen valtionavustuksista sekä kuntien rahoittamasta joukkoliikenteestä. Valtionavustukseen on laskettu mukaan suurten ja keskisuurten toimivaltaisten viranomaisten sekä ELY-keskusten valtionavustukset. Näiden lisäksi kunnilla on lakisääteisiä kuljetuksia kuten koulukuljetuksia ja sosiaalitoimen kuljetuksia kuten vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset. Luvut on saatu kuntien kuljetuskustannus -raporteista Valtakunnallisesta liikennelupajärjestelmästä (VALLU). Lisäksi julkiseen rahoitukseen ja ostoihin on laskettu Kelan korvaamat sairaanhoitokuljetukset takseilla ja joukkoliikennevälineillä sekä koulumatkatuki.

Tarkasteltaessa viime vuosien julkisen rahoituksen ja ostojen kehitystä, on siinä nähtävissä nousua. Viimeisten kolmen vuoden aikana julkisen rahoituksen ja ostojen määrän vaihtelu on ollut maltillista. Julkisen sektorin osuus taksi- ja joukkoliikenteen liikevaihdosta on vaihdellut 47-58 prosentin välillä.

Julkinen rahoitus ja ostot taksi- ja joukkoliikenteessä