Kalustomarkkinat

Henkilöautojen määrä ensirekisteröinneistä

Kaikkien autojen ensirekisteröinneistä merkittävästi suurin osa on henkilöautoja. Henkilöautojen osuus kaikkien autojen ensirekisteröinneistä on pysynyt viime vuosina tasaisena noin 86-89 prosentin välillä.

Vuonna 2017 ensirekisteröitiin kaikkiaan 138 094 autoa, joista 118 583 oli henkilöautoja. Vuonna 2016 ensirekisteröitiin kaikkia autoja 136 441, joista henkilöautoja oli 118 583. Henkilöautojen ensirekisteröintimäärä laski vuonna 2017 siten 0,4 prosenttia edellisvuodesta.

Luvanvaraisessa käytössä olevat ajoneuvot

Liikennekäytössä olevien luvanvaraisten henkilöautojen lukumäärä on ollut hienoisessa laskussa vuodesta 2010 vuoteen 2017. Luvanvaraisten paketti- ja kuorma-autojen määrät ovat puolestaan kasvaneet viime vuosina. 

Luvanvaraisessa käytössä olevat ajoneuvot

Tilanne vuoden lopussa.

Ilma-alukset

Suomessa oli vuoden 2019 alussa rekisteröity yhteensä 1474 ilma-alusta. Nämä jakautuvat seuraavasti: 88 liikennelentokonetta, 587 lentokonetta, 340 purje- ja moottoripurjekonetta, 100 helikopteria ja autogiroa, 310 ultrakevyttä lentokonetta ja 40 ilmaa kevyempää ilma-alusta.

Kauppalaivasto

Suomessa rekisteröity kauppalaivasto käsitti vuoden 2017 lopussa yhteensä 1 241 alusta. Alusten määrä vähentyi edellisvuodesta 20 aluksella. Kauppalaivaston bruttovetoisuus oli vuoden 2017 lopussa 1 760 587 ja nettovetoisuus 718 089. Bruttovetoisuus väheni vuoteen 2016 nähden 4,4 %, kun taas nettovetoisuus väheni 2,9 %.

Rekisteröidystä kauppalaivastosta varsinaiseen kauppalaivastoon (pituus tasan tai yli 15 metriä) kuului vuoden 2017 lopussa 686 alusta. Vapaaehtoisesti rekisteröityjä pienaluksia (pituus alle 15 metriä) oli yhteensä 296 sekä proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia kaikkiaan 259.

Matkustaja-aluksia varsinaisesta kauppalaivastosta oli vuoden 2017 lopussa 255 alusta, erilaisia lasti- ja säiliöaluksia 154 ja muita aluksia 277. Muut alukset kattavat mm. hinaajat, jäänmurtajat, työntöproomut, kalastusalukset sekä hallinnolliset alukset

Rautatiekalusto

Rautateiden kalustorekisteriin on rekisteröity Suomessa käytettävä rautateiden liikkuva kalusto. Kesäkuun lopussa 2018 kalustorekisteriin on rekisteröity yhteensä 11 513 kalustoyksikköä.

Suurin osa kalustoyksiköistä on tavaraliikenteen vaunuja, joita on rekisterissä 9 750 kappaletta. Henkilöliikenteen vaunuja on rekisteröity 783 kappaletta. Sähkö- ja dieselvetureita on rekisteröity yhteensä 634 kappaletta. Moottorijunia, eli Pendolinon tai Flirt-lähijunan kaltaisia moottorivaunun ja liitevaunun yhdistelmiä, on rekisteröity 256 kappaletta. Erilaisia kiskoilla liikkuvia ratatyökoneita on rekisteröity 73 kappaletta. Höyryvetureita rekisteristä löytyy 17.