Siirry hakuun

Kalustomarkkinat

Henkilöautojen määrä ensirekisteröinneistä

Kaikkien autojen ensirekisteröinneistä merkittävästi suurin osa on henkilöautoja. Henkilöautojen osuus kaikkien autojen ensirekisteröinneistä on pysynyt viime vuosina tasaisesti noin 85 prosentin tuntumassa.

Vuonna 2020 ensirekisteröitiin kaikkiaan 112 971 autoa, joista 96 415 oli henkilöautoja. Vuonna 2019 ensirekisteröitiin kaikkia autoja 133 520, joista henkilöautoja oli 114 203. Henkilöautojen ensirekisteröintimäärä laski vuonna 2020 siten 15,6 prosenttia edellisvuodesta.

Luvanvaraisessa käytössä olevat ajoneuvot

Kuvio kuvaa liikennekäytössä olleiden luvanvaraisten ajoneuvojen lukumäärää aina kunkin vuoden lopussa. Henkilöautojen lukumäärä oli hienoisessa laskussa vuodesta 2010 aina vuoteen 2017. Tämän jälkeen lukumäärissä on havaittavissa huomattavaa kasvua. Luvanvaraisten pakettiautojen osalta kasvu on ollut 2010-2020 aikavälillä verrattain tasaista. Kuorma-autojen lukumäärässä on tapahtunut vain pientä muutosta lukumäärän ollessa pääsääntöisesti noin 34 000 yksikköä.

Ilma-alukset

Suomessa oli vuoden 2020 lopussa rekisteröity yhteensä 1 477 ilma-alusta. Nämä jakautuvat seuraavasti: 94 liikennelentokonetta, 604 lentokonetta, 327 purje- ja moottoripurjekonetta, 104 helikopteria ja autogiroa, 303 ultrakevyttä lentokonetta ja 45 ilmaa kevyempää ilma-alusta.

Kauppalaivasto

Suomessa rekisteröity kauppalaivasto käsitti vuoden 2020 lopussa yhteensä 1 243 alusta. Alusten määrä vähentyi edellisvuodesta 3 aluksella. Kauppalaivaston bruttovetoisuus oli vuoden 2020 lopussa 1 861 656 ja nettovetoisuus 754 643. Bruttovetoisuus väheni vuoteen 2019 nähden 0,6 %, kun taas nettovetoisuus väheni 1,0 %.

Rekisteröidystä kauppalaivastosta varsinaiseen kauppalaivastoon (pituus tasan tai yli 15 metriä) kuului vuoden 2020 lopussa 680 alusta. Vapaaehtoisesti rekisteröityjä pienaluksia (pituus alle 15 metriä) oli yhteensä 285 sekä proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia kaikkiaan 278.

Matkustaja-aluksia varsinaisesta kauppalaivastosta oli vuoden 2020 lopussa 250 alusta, erilaisia lasti- ja säiliöaluksia 154 ja muita aluksia 276. Muut alukset kattavat mm. hinaajat, jäänmurtajat, työntöproomut, kalastusalukset sekä hallinnolliset alukset

Rautatiekalusto

Rautateiden kalustorekisteriin on rekisteröity Suomessa käytettävä rautateiden liikkuva kalusto. Joulukuun lopussa 2020 kalustorekisteriin on rekisteröity yhteensä 10 990 kalustoyksikköä.

Suurin osa kalustoyksiköistä on tavaraliikenteen vaunuja, joita on rekisterissä 9 262 kappaletta. Henkilöliikenteen vaunuja on rekisteröity 745 kappaletta. Sähkö- ja dieselvetureita on rekisteröity yhteensä 654 kappaletta. Moottorijunia, eli Pendolinon tai Flirt-lähijunan kaltaisia moottorivaunun ja liitevaunun yhdistelmiä, on rekisteröity 241 kappaletta. Erilaisia kiskoilla liikkuvia ratatyökoneita on rekisteröity 70 kappaletta. Höyryvetureita rekisteristä löytyy 17 ja yksi infrastruktuurin mittavaunu.