Siirry hakuun

Liikenteen markkinat 

Liikenteen markkinat ovat murroksessa niin Suomessa kuin maailmallakin. Aiemmin vahvasti säänneltyihin liikennemuotoihin painottuneet markkinat ovat muuttuneet liikenteen palveluistumisen ja digitalisoitumisen myötä. Erilaiset uudet liikkumispalvelut kehittävät alaa luoden täysin uudenlaisia toimintamuotoja parantaen samalla jo olemassa olevien palveluiden käytettävyyttä.

Liikenteen markkinoiden lainsäädäntöä on uudistettu. Sääntelyä on kevennetty ja koottu yhtenäiseksi laiksi liikenteen palveluista (liikennepalvelulaki (Ulkoinen linkki)). Uudistuksen tavoitteena on ollut edistää ja mahdollistaa markkinoiden avautumista ja laajentumista. Liikennepalvelulailla edistetään uusien palvelumuotojen syntymistä sekä uuden teknologian, uusien teknisten ratkaisujen ja uusien liiketoimintamallien hyödyntämistä. Näin voidaan vastata entistä paremmin käyttäjien muuttuviin tarpeisiin.

Liikenteen ydinmarkkinoita ovat perinteisesti olleet henkilö- ja tavarankuljetusmarkkinat. Tietoliikenteen merkitys osana liikennejärjestelmää on kuitenkin kasvanut koko ajan, minkä vuoksi perinteisten liikennemuotojen rinnalla on tarkasteltava myös uusia liikkumispalveluita ja liikenteen tietopalvelumarkkinoita. Tulevaisuudessa uudenlaiset liikkumispalvelut yleistyvät, laajentuvat ja tulevat toimimaan entistä saumattomammin yhteen perinteisten kuljetuspalveluiden kanssa.

Erilaisia yhdistämis- ja välityspalveluja on koko ajan syntynyt lisää. Niiden tavoitteena on välittää kuljetuksia ja yhdistää eri kulkumuotoja tehden matkaketjuista entistä sujuvampia ja katkeamattomampia, niin sanotusti ovelta ovelle koko liikennejärjestelmää hyödyntäen.

Rautatiemarkkinat

Rautatiemarkkinoiden toimivuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden seuraamisesta, valvomisesta ja edistämisestä vastaa Rautatiealan sääntelyelin. Lisätietoa rautatiemarkkinoista löytyy myös sääntelyelimen omilta sivuilta.