Liikenteen palveluiden markkinat

Suomi on edelläkävijä liikenne palveluna -ajattelussa, jonka taustalla on, että liikenne ja liikkuminen muodostavat kokonaisvaltaisen palvelun. Ajureina tässä muutoksessa ovat palveluistuminen ja digitalisoituminen, jotka mahdollistavat tiedon välittämisen tehokkaasti ja muodostavat tulevaisuudessa myös saumattoman liikennejärjestelmän.

Suomessa on syntynyt ensimmäisiä konkreettisia yrityksiä, jotka ovat lähteneet viemään uutta ajattelumallia eteenpäin. Tällaisia yrityksiä ovat esim. MaaS Global ja sen Whim (Ulkoinen linkki)-palvelu sekä Kyyti (Ulkoinen linkki). Näitä syntyneitä palveluita kutsutaan liikennepalvelulain mukaisesti yhdistämispalveluiksi. Uusia palveluita kehitetään jatkuvasti ja useat pitkäaikaiset liikenteen toimijat asemoivat itseään uudelleen. Tästä esimerkkinä on taksiliikenteen välityspalveluiksi lukeutuvat sovellukset, jotka mahdollistavat kuljetuksen tilaamisen ketterästi ja tilauksen seurannan reaaliaikaisesti. 

Myös uudenlaiset auton jakamispalvelut yleistyvät. Teknologian kehitys on mahdollistanut autojen helpomman vuokraamisen, ja vuokrausyritysten ansaintaperiaatteet myös monipuolistuvat. Autojen vuokrauskentälle on tullut myös uusia toimijoita, kuten Omago (Ulkoinen linkki) ja Shareit Bloxcar (Ulkoinen linkki).

Liikennepalvelulaki

Liikennemarkkinoiden lainsäädäntö on koottu kolmessa vaiheessa yhtenäiseksi laiksi liikenteen palveluista (320/2017).

Ensimmäisessä vaiheessa liikennepalvelulakiin koottiin tieliikennettä koskevat säädökset. Toisessa vaiheessa mukaan on liitetty lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoita ja kuljetushenkilöstön pätevyyksiä koskevat säädökset sekä jatkettu tiedon avaamista. Kolmas vaihe sujuvoittaa liikenteen ammattipätevyyden suorittamista sekä edistää liikenteen digitalisaatiota ja varautumista.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisen vaiheen huhtikuussa 2017 ja toisen vaiheen maaliskuussa 2018 ja ne tulivat pääosin voimaan 1.7.2018. Kolmannen vaiheen lait astuivat pääosin voimaan 1. huhtikuuta 2019.

 

Lisätietoa ajokorteista ja autokoukouista sekä katsastuksesta