Ajokortit ja autokoulut

Vuoden 2018 alussa noin 3,64 miljoonaan voimassa olevaan ajokorttiin sisältyi henkilö- ja pakettiauton ajo-oikeus (B). Viime vuosina henkilö- ja pakettiauton ajo-oikeuksien määrä on pysynyt kohtuullisen tasaisena, kasvaen kuitenkin hieman vuosittain.

Kuorma-auton ajo-oikeus (C1 tai C) sisältyi vuoden 2018 alussa noin 824 000 ajokorttiin ja kuorma-auton ja perävaunu yhdistelmän ajo-oikeus (C1E tai CE) noin 212 000 ajokorttiin. Kummankin määrä on laskenut tasaisesti viime vuosina. 

Linja-auton ajo-oikeus (D1 tai D) sisältyi vuoden 2018 alussa noin 53 500 ajokorttiin. Linja-auton ajo-oikeuksien määrä on pysynyt viime vuosina suhteellisen tasaisena. Linja-auton ja perävaunun yhdistelmän ajo-oikeus (D1E tai DE) sisältyi puolestaan noin 32 100 ajokorttiin vuoden 2018 alussa. Linja-auton ja perävaunun yhdistelmän ajo-oikeuksien määrä on pienentynyt viime vuosien aikana hieman vuosittain.

Ajokortteihin sisältyvät ajo-oikeuksien määrät

Voimassaoleviin ajokortteihin sisältyvät ajo-oikeudet.

Vuoden 2017 lokakuussa Suomessa oli 478 autokoulua, joissa oli suoritettu vähintään yksi ajokortti kyseisenä vuonna. Autokoulujen määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena viime vuosina, vaikka pientä vähenemistä on havaittavissa.

Autokoulut

Tiedot ovat kunkin vuoden lokakuulta ja niihin on laskettu autokoulut, joissa on suoritettu ajokortteja lokakuuhun mennessä.

Lisätietoja

Ajokorttitilastot Traficomin tilastotietokannassa (Ulkoinen linkki)