Katsastus

Katsastuspalveluiden saatavuus alueellisesti on säilynyt hyvänä. Katsastustoimipaikkojen määrä väheni vuonna 2017 Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. Muissa maakunnissa katsastustoimipaikkojen määrä pysyi samana tai kasvoi.

Vuoden 2017 lopussa katsastustoimipaikoilla oli kaikkiaan 509 toimilupaa. Vuoden 2016 lopussa katsastustoimipaikoilla oli 502 toimilupaa ja vuoden 2015 lopussa 472 toimilupaa, joten katsastustoimipaikkojen määrä on kasvanut viime vuosina. Katsastuspalveluita raskaille ajoneuvoille tarjosi vuoden 2017 lopulla 334 toimipaikkaa ja vuoden 2016 lopulla 353 toimipaikkaa.

Katsastuspalveluiden saatavuus alueellisesti on säilynyt hyvänä. Katsastustoimipaikkojen määrä väheni vuonna 2017 Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. Muissa maakunnissa katsastustoimipaikkojen määrä pysyi samana tai kasvoi.

Tällä hetkellä katsastusala näyttää kehittyvän kohti pienempiä yrityksiä. Suurten
toimijoiden markkinaosuudet ovat jatkaneet pienenemistään. Valtaosa katsastusyrityksistä
on pieniä, yhden tai korkeintaan muutaman toimipaikan yrityksiä. Uusien pienien yritysten alalle tuloa on mahdollisesti helpottanut se, että nykyisin on mahdollista hankkia toimilupa vain kevyiden ajoneuvojen katsastamiseen ja silloin myös katsastustoiminnasta vastaavan henkilön pätevyysvaatimukset koskevat vain kevyiden ajoneuvojen katsastuksia. Tämän vuoksi katsastustoiminnan aloittamisen kustannukset ovat pienentyneet ja katsastustoiminnasta vastaavaksi soveltuvien henkilöiden määrä on kasvanut.

Vuonna 2017 määräaikaiskatsastusten ja niihin liittyvien päästömittausten hinnat
laskivat hieman. Katsastushinnat.fi –palvelulta saatujen hintatietojen mukaan
määräaikaiskatsastuksen keskihinta oli 1.1.2018 43 euroa (ajanvarauksella 31,60 euroa). Määräaikaiskatsastuksen ja bensiinipäästömittauksen keskihinta oli 60,79 euroa (ajanvarauksella
49,90 euroa) ja määräaikaiskatsastuksen ja dieselpäästömittauksen keskihinta oli
69,80 euroa (ajanvarauksella 59,30 euroa). Vuodesta 2013 lähtien määräaikaiskatsastusten ja niihin liittyvien päästömittausten hinnat ovat laskeneet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta koko tarkastelujakson ajan. Etenkin etukäteen varattujen katsastuksien ja päästömittauksien
pakettihinnat ovat laskeneet vuodesta 2013 yli 15 %.

Lisätietoa löytyy katsastusalan tilannekatsauksista, jotka julkaistaan Traficomin julkaisusarjassa (Ulkoinen linkki).