Markkinoiden toimivuus ja vaikuttavuus

Liikenteen markkinoiden toimivuutta ja vaikuttavuutta tarkastellaan seuraamalla liikenteen markkinoiden yritysten tunnuslukuja, julkista rahoitusta taksi- ja joukkoliikenteessä sekä voimassaolevien lupien määrää henkilö- ja tavaraliikenteessä.

Liikenteen markkinoiden yritysten määrä on ollut laskussa muutamana viime vuotena, mutta yritysten liikevaihto on kuitenkin kasvanut samana aikana. Yritysten henkilöstömäärä on vaihdellut viime vuosina välillä kasvaen ja välillä pienentyen, pysyen kuitenkin kohtuullisen tasaisena.

Tarkasteltaessa viime vuosien julkisen rahoituksen ja ostojen kehitystä taksi- ja joukkoliikenteessä, on siinä nähtävissä merkittävää nousua. Kuitenkin viimeisten kolmen vuoden aikana julkinen rahoitus ja ostot ovat tasoittuneet ja vaihtelu on ollut maltillista.

Liikennelupien osalta tapahtui muutoksia heinäkuun 2018 alussa liikennepalvelulain astuttua voimaan. Erityisesti taksilupia ja taksinkuljettajan ajolupia on haettu selkeästi aiempaa enemmän. Tavaraliikenteessä toimijoiden määrä näyttää jonkin verran kasvaneen lakimuutoksen jälkeen, kun otetaan huomioon tavaraliikenneluvan haltijat ja Traficomille tavaraliikenteeseen ilmoittautuneet.

 

Lisätietoa liikenteen markkinoista, julkisesta rahoituksesta sekä henkilö- ja tavaraliikenteen luvista