Liikenteen markkinoiden yritykset

Liikenteen markkinoiden yrityksiä tarkastellaan yritysten määrän sekä niiden liikevaihdon ja henkilöstön kautta. Liikenteen markkinoihin on tässä yhteydessä laskettu kuuluvaksi henkilön- ja tavarankuljetus, liikennevälineiden valmistus, korjaus, huolto sekä vuokraus- ja leasingtoiminta, liikennettä palveleva toiminta (esimerkiksi linja-autoasemat ja satamat), moottoriajoneuvojen katsastus ja tukkukauppa sekä kuljettajakoulutus. Liikenteen infrastruktuuri- ja käyttövoimamarkkinoita ei ole sisällytetty tässä yhteydessä mukaan liikenteen markkinoihin. Tiedot on koostettu Tilastokeskuksen yritystilastojen ja niissä käytettävän toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaan. Luokkaan "Muu" sisältyy yritykset, joita ei käytetyn toimialaluokituksen perusteella ole voitu jakaa selkeästi tiettyyn liikennemuotoon kuuluvaksi.

Vuonna 2019 Suomessa oli noin 31 300 liikenteen markkinoihin kuuluvaksi katsottavaa yritystä. Liikenteen markkinoiden yritysten määrä on ollut hienoisessa laskussa vuoden 2013 jälkeen.

Liikennemarkkinoiden yritysten määrä

Koostettu Tilastokeskuksen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta.

Liikenteen markkinoiden yritysten liikevaihto on kuitenkin kasvanut vuodesta 2013 alkaen. Vuonna 2019 liikenteen markkinoiden yritysten liikevaihto oli noin 45,1 miljardia euroa. Luvuista puuttuu rautateiden henkilöliikenteen yritysten liikevaihto.

Liikennemarkkinoiden yritysten liikevaihto

Koostettu Tilastokeskuksen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta.

Liikenteen markkinoiden henkilöstömäärä on vaihdellut viime vuosina, välillä kasvaen ja välillä pienentyen. Vuonna 2019 liikenteen markkinoiden yritysten henkilöstömäärä kokoaikaiseksi muunnettuna oli kaikkiaan noin 163 400 henkilötyövuotta.

Liikennemarkkinoiden yritysten henkilöstö

Koostettu Tilastokeskuksen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta.