Siirry hakuun

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja tasa-arvon toteutumisesta liikenteessä löytyy tietoa tämän sivun alasivuilta.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Syrjinnän tunnistaminen on tärkeä osa yhdenvertaisuuden arvioimista. Yhdenvertaisuutta tulee edistää yhteiskunnan kaikilla sektoreilla, myös liikenteessä.

Liikkuminen liittyy olennaisesti esteettömyyteen. Esteettömyys tarkoittaa ihmisten moninaisuuden huomioonottamista rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se merkitsee palvelujen saavutettavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon. Esteettömyys on myös yhdenvertaisuutta ja osa kestävää kehitystä.

Tasa-arvoinen kohtelu ja tasa-arvoiset mahdollisuudet kuuluvat jokaisen ihmisen perusoikeuksiin. Tasa-arvon perusteet on kirjattu tasa-arvolakiin, joka kieltää syrjimästä ketään sukupuolen perusteella. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää myös sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Lue lisää esteettömyydestä ja tasa-arvosta

Lisätietoa

Oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä