Esteettömyys

Esteettömyydessä on kyse ihmisten erilaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön ja liikennepalvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se merkitsee pysäkkiympäristöjen ja liikennepalvelujen saavutettavuutta, joukko- ja palveluliikenteen autojen helppoa käytettävyyttä, matkustajien aikataulu- ja hintatietojen ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon.

Esteetön liikkuminen mahdollistaa ihmisten asumisen kotonaan ja sujuvan osallistumisen muun muassa työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Esteettömyys lisää turvallisuutta, yhdenvertaisuutta ja on osa kestävää kehitystä. Liikkumisen apuvälineitä käyttävän henkilön osallistuminen edellyttää helppoa liikkumisympäristöä ja esteettömiä liikennevälineitä, linja-autoja, junia, laivoja, lentokoneita ja takseja. (Lähde: Invalidiliitto)

Liikkumisen esteitä tai haittoja on keskimäärin 10 prosentilla Suomen väestöstä. Yli 75-vuotiaista liikkumisen esteitä tai haittoja on jo lähes puolella. Liikkumista haittaavat esteet vähentävät matkasuoritetta keskimäärin 44 prosenttia ja matkojen määrää keskimäärin 22 prosenttia koko väestöön verrattaessa. Liikkumista haittaavat esteet vähentävät erityisesti jalan, pyöräillen, raideliikenteessä ja henkilöauton kuljettajana tehtäviä matkoja. Liikkumista haittaavat esteet sen sijaan lisäävät matkustamista busseilla ja henkilöauton matkustajana.

Liikkumista haittaavat esteet ikäryhmittäin

Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2016 (Liikennevirasto)

Kotimaan matkasuorite ikäryhmittäin sen mukaan, onko henkilöllä jokin liikkumista haittaava este vai ei

Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2016 (Liikennevirasto)

Avustettavien matkustajien määrä eri liikennemuodoissa

EU:n matkustajan oikeuksia koskevissa asetuksissa säädetään vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudesta maksuttomaan avustuspalveluun heidän matkustaessaan eri liikennevälineissä. Avustuspalvelun tarjoamisesta vastaavat liikenteenharjoittajat ja asemien ja satamien ylläpitäjät. Olemme koonneet tietoja avustettavien matkustajien määristä eri liikennemuodoissa.

Lentoasemilla avustuspalvelua tarjoaa lentoaseman pitäjä. Helsinki-Vantaan lentoasemalla avustettavien matkustajien kokonaismäärä oli vuonna 2017 noin 43 000 matkustajaa. Avustettavien matkustajien määrä on kasvanut viime vuosina samalla kun kokonaismatkustajamääräkin on ollut kasvussa. Avustettavien matkustajien osuus on viime vuosina ollut noin 0,2 prosenttia kaikista matkustajista.

Helsinki-Vantaan lentoaseman avustettavien matkustajien määrä

201228 739 0,2 %
201330 024+ 4,5 %0,2 %
201430 905+ 2,9 %0,2 %
201534 995+ 13,2 %0,2 %
201637 910+ 8,3 %0,2 %
201743 315+ 14,3 %0,2 %
2018* (tammi-elokuu)35 443+ 24,2 % (vrt. tammi-elokuu 2017)0,3 %
Lähde: Finavia

Laivaliikenteessä avustuspalveluja voi tarjota tilanteesta riippuen joko satama tai varustamo. Alla esitetyt luvut perustuvat toiminnanharjoittajilta saatuihin tietoihin.

Helsingin Satama Oy:lta saatujen tietojen mukaan Helsingin satamissa on tammi-heinäkuussa 2018 ollut 1 767 avustusta. Vuonna 2017 avustuksien kokonaismäärä oli 3 328 avustusta. Luvut sisältävät suurimman osan myös paikanpäällä tilatuista avustuksista.

Viking Linen avustuspalvelujen käyttäjien määrät on esitelty alla ja ne käsittävät ennalta varatut avustukset.

Viking Linen avustettavien matkustajien määrä

20131655072
20143116191
201551110474
2016654103102
201770893110
2018* (tammi-elokuu)35077122
Lähde: Viking Line

Tallink Siljan avustettujen matkustajien määrät on esitetty alla olevassa taulukossa ja ne sisältävät sekä lähtevät että saapuvat matkustajat. Helsingin luku sisältää Länsiterminaali 1:n ja Länsiterminaali 2:n sekä Olympiaterminaalin matkustajat.

Tallink Siljan avustettavien matkustajien määrä

20171 84043525
2018* (tammi-syyskuu)1 32930323
Lähde: Tallink Silja

VR:n tietojen mukaan avustamisten määrä rautatieliikenteessä oli 3 900 kpl vuonna 2017. Määrä sisältää lähtevien ja saapuvien matkustajien sekä vaihtomatkustajien avustukset.

Lisätietoa

Henkilöliikennetutkimus 2016 (Ulkoinen linkki)