Tasa-arvo

Naiset käyttävät miehiä useammin joukkoliikennettä ja liikkuvat kävellen tai pyöräillen. Lasten liikkumistavoissa eroja ei vielä havaita sukupuolten kesken. Naiset tekevät keskimäärin miehiä useampia matkoja. Miesten keskimääräinen matkasuorite on noin neljänneksen naisia suurempi.

Henkilöauton käyttömahdollisuus

Henkilöliikennetutkimuksen mukaan miehistä 85 %:lla ja naisista 71 %:lla on aina tai lähes aina auto käytettävissään kuljettajana. Naisista 34 %:lla on auto säännönmukaisesti käytettävissä matkustajana. Miehillä puolestaan auto oli aina tai lähes aina käytettävissä matkustajana vain 18 %:lla.

Täysi-ikäisten henkilöauton käyttömahdollisuus kuljettajana ja asuntokunnan autonomistus (prosenttia täysi-ikäisistä).

Aina tai lähes ainamiehet0261945
naiset0171634
Joskusmiehet3215
naiset3519
Ei koskaanmiehet2002
naiset3104
Kaikkimiehet5281953
naiset6241747
 aikuiset115237100
Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2016

Täysi-ikäisten henkilöauton käyttömahdollisuus matkustajana ja asuntokunnan autonomistus (prosenttia täysi-ikäisistä).

Aina tai lähes ainamiehet1449
naiset210518
Joskusmiehet5141029
naiset811928
Ei koskaanmiehet26311
naiset2316
Kaikkimiehet7241748
naiset12241552
 aikuiset204932100
Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2016

Henkilöauton käyttömahdollisuudella on yhteys henkilöautolla tehtyihin matkoihin, mutta toisaalta käänteinen yhteys myös kestävien liikkumismuotojen matkamääriin ja joukkoliikenteen matkasuoritteeseen. Mikäli henkilöauto on käytettävissä, liikutaan keskimäärin muita harvemmin jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Henkilöliikennetutkimuksen mukaan neljä viidennestä matkoista tehdään kestävillä liikkumismuodoilla, mikäli henkilöautoa ei ole koskaan käytettävissä. Jos henkilöauto on puolestaan aina käytettävissä kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuus on vain viidennes kaikista kotimaanmatkoista.

Ajo-oikeuksien haltijat

Kaikki ajokorttiluokat mukaan lukien maantieliikenteen kuljettajista miehiä on 53 % ja naisia 47 %. Sama jakauma on myös henkilöauton ajo-oikeuksissa. Ajoneuvon haltijatiedoista voidaan arvioida, että autojen todennäköisistä käyttäjistä miehiä on 63 % ja naisia 37 %.

Moottoripyörän ajo-oikeuden haltijoista 58 % on miehiä ja 42 % naisia. Mopokortin haltijoista puolestaan 57 % on miehiä ja 43 % naisia. Keveiden nelipyörien (sisältää mopoautot) korttien haltijoista miehiä on 44 % ja naisia 56 %.

Voimassaolevat ajo-oikeudet 1.1.2019

Ammattikuljettajien ajo-oikeudet 

Ammattikuljettajista valtaosa on miehiä. Kuorma-auton ajo-oikeuden sisältävien ajokorttien haltijoista miehiä on 88 % ja linja-auton ajo-oikeuden sisältävistä ajokorttien haltijoista miehiä on 92 %. Taksilupien haltijoista miehiä on 83 % ja naisia 17 %.

Merimiesammatit

Tieliikenteen kuljettaja-ammattien tapaan merimiesammatit ovat miespainotteisia. Merimiestilaston mukaan merimiesammattien työntekijöistä miehiä on 75 % ja naisia 25 %. Miespainotteisuudesta poikkeuksena on talousosaston merimiesammateissa toimivat (mm. hotelli- ja ravintolapalveluiden henkilökunta), joista miehiä on 48 % ja naisia 52 %. Merimiesammateissa toimivista suomalaisia on 88 %.

Merimiesammatit sukupuolittain 2018

Merimiesammatit kansalaisuuksittain 2018

Ulkomaalaistaustaiset työllistyvät liikennealan ammatteihin keskimääräistä paremmin. Esimerkiksi prosessi- ja kuljetustehtävissä työskentelee suhteessa yhtä paljon suomalaistaustaisia kuin ulkomaalaistaustaisia.