Siirry hakuun

Mikä on liikennefakta.fi?

Liikennefakta.fi tarjoaa ajantasaista tietoa liikennejärjestelmästä. Liikennejärjestelmä koostuu kaikista liikennemuodoista käyttäjineen, toimijoineen, ja liikennevälineineen. Liikennejärjestelmä kattaa myös liikenteen ohjauksen ja hallinnan, liikennetiedon ja -palvelut, infrastruktuurin sekä näitä koskevat säädökset. Liikennefakta.fi toimii tietopankkina liikennejärjestelmän seurannalle, raportoinnille ja kehittämiselle.

Liikennefakta.fi seuraa liikennejärjestelmän tilaa neljän teeman näkökulmasta: turvallisuus , ympäristö , toimintavarmuus sekä markkinat .

Liikennefakta.fi:ssa arvioidaan havainnollisesti liikennejärjestelmän tilaa ja kehitystä suhteessa tavoitteisiin sekä nostetaan esiin myös uusia ajankohtaisia aiheita. Muita liikennetiedon lähteitä ovat esimerkiksi Tilastokeskus (Ulkoinen linkki), LIPASTO (Ulkoinen linkki), Juku (Ulkoinen linkki), Liikenneturva (Ulkoinen linkki).

Jotta Traficom voi kehittää liikennejärjestelmä koskevia sisältöjä vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita, Liikennefaktassa julkaistavat tiedot keskitetään osaksi laajempaa Tieto.Traficom -sivustoa (Ulkoinen linkki). Tämä tapahtuu vaiheittain vuoteen 2023 mennessä. Lähetä meille palautetta ja toiveita sisällöstä sähköpostilla tilastot@traficom.fi. Erityisesti toivomme palautetta siitä, mitä tietoa kaipaisit ja missä muodossa.

 

Tilastopalvelut

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tuottaa tilastoja neljästä eri liikennemuodosta. Tällä sivustolla olevien katsausten lisäksi tilastotietoa löydät täältä (Ulkoinen linkki).