Taso 3 - Liikennejärjestelmän resilienssi

Tasolla 3 seurataan liikennejärjestelmän resilienssiä eli kykyä sopeuttaa toimintaansa häiriötilanteissa ja kykyä palautua niistä: riittävätkö liikennejärjestelmän häiriönsietokyky ja varautuminen huolehtimaan jatkuvasta toimintavarmuudesta poikkeusoloissa ja normaalitilanteissa?

Liikenteen palveluiden suoritteiden laatu

Tasolla 3 seurataan liikennejärjestelmän osien ja toimijoiden kykyä estää häiriöiden syntyä sekä nopeuttaa niiden hoitamista eli minimoida haittoja. Valtaosa tason 3 mittareista on vielä kehitystyön alla. Käytössä on vasta kaksi liikenteen palveluiden suoritteiden laatuun liittyvää mittaria, joilla seurataan asiaa häiriöiden ehkäisyn ja hallinnan kannalta.

Luotsauksen vaikuttavuus –mittari kertoo luotsaustoiminnan ehkäisemien häiriöiden määrästä ja laadusta. Lupien myöntäminen tavoiteajassa –mittari kertoo Trafin myöntämien lupien saatavuudesta. Toimintavarmuuden kannalta kriittisiä ovat poikkeuslupia vaativat tilanteet esimerkiksi kaupallisessa lentoliikenteessä ja alusliikenteessä.

Resilienssi

 Luotsauksen vaikuttavuusLuotsauksen vaikuttavuus lasketaan jakamalla meriliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden vaikuttavuuden summa kerätyillä luotsausmaksuilla. Vuonna 2013 vaikuttavuus oli 3 ja vuosina 2014 ja 2015 se oli 2 eli yksi luotsaukseen laitettu euro tuotti takaisin kaksi euroa.Vuonna 2016 luotsauksella estettiin 29 vakavaa onnettomuutta, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi voinut olla 51 718 619 euroa ja luotsauksen sujuvuuden lisäys oli 243 070 euroa. Kun näiden summa jaetaan kerätyillä luotsausmaksuilla eli 32,7 milj. eurolla, saadaan luotsauksen vaikuttavuudeksi 2.
Trafin tavoitteena on myöntää 90 % liikenteen vaatimista luvista tavoiteajassa.Lupien myöntäminen tavoiteajassaVuonna 2013 tavoite ei toteutunut, mutta vuosina 2014 ja 2015 toteuma oli 100 %.Vuonna 2017 myönnettiin 94 % luvista ajallaan eli tavoite toteutui.

 

Lähteet

Finnpilot Pilotage Oy: Vuosiraportti 2016.

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2013.

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2014.

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2015.

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2016. Trafin julkaisuja 3/2017.

Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta 2017. Trafin julkaisuja 3/2018.