Ilma-alusten hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I)

ILMAILUN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT TILANNEKUVAT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tilakuva Q1/2022

Ensimmäisellä neljänneksellä raportoitiin 6 ilma-aluksen hallinnan menetys-tilannetta lennon aikana. Määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvon 3,9 yläpuolella.

Kuten aiempinakin muutamana vuotena, suurin osa tapauksista(5) raportoitiin tapahtuneen dronetoiminnassa. Miehitetyssä ilmailussa tapauksia oli 1, alle vuosien 2013-2021 keskiarvon. Dronejen hallinnan menetysten takana oli niin ohjausyhteyden katkeamisia, esteisiin törmäyksiä kuin erilaisia teknisiä vikoja.
Miehitetyn ilmailun tapauksessa helikopteri menetti hetkellisesti hallinnan leijunnan aikana mutta ilma-alus saatiin nopeasti uudelleen hallintaan.

LOC-I-tilanteisiin myötävaikuttavia tapaustyyppejä

Alempana tarkemmin kuvattujen laserhäirinnän, lintutörmäysten ja tulipalot & savuhavainnot-tapausten lisäksi muita ilma-aluksen hallinnan menetykseen mahdollisesti myötävaikuttavia ja seurattavia tapaustyyppejä ovat mm. ilma-aluksen nopeusrajojen alitukset tai ylitykset, jättöpyörteestä johtuneet vaaratilanteet, jäänpoiston- ja ehkäisyn puutteet, ohjainjärjestelmäviat sekä erilaiset ilma-aluksen kuormaukseen liittyvät poikkeamat, kuten kuorman asettelu kuormausohjeen vastaisesti tai virheet kuorman kiinnittämisessä tai painolaskelmissa.

Ensimmäisellä neljänneksellä raportoitiin hieman aiempien vuosien keskiarvoa enemmän ilma-alusten nopeusrajojen ylityksiä (useimmiten hetkellisiä, lähestymisen aikana tapahtuneita ylityksiä, joihin vaikuttivat myös tuuliolosuhteet), ohjausjärjestelmävikoja (usein autopilotin toimintaan liittyviä) sekä jäänpoiston- ja ehkäisyn puutteita.

Jäänpoistoon liittyviä poikkeamia raportoitiin myös viime vuodelta selvästi aiempia vuosia enemmän. Ilmoitukset koskivat esimerkiksi jollain tavoin puutteellisesti tehtyä jäänpoisto/estoaineen levitystä tai vääräntyyppisen seoksen käyttöä tai muuta poikkeamaa jäänpoistomenettelyissä. Lentokoneen pinnoille kertyvä jää voi merkittävästi vaikuttaa koneen lento-ominaisuuksiin, ja pahimmillaan johtaa koneen hallinnan menetykseen. Traficom julkaisi syksyn 2021 aikana turvallisuustiedotteita, joissa käsiteltiin erityisesti talvitoimintaa, ml. jäätämisen vaikutuksia. Täältä (Ulkoinen linkki) löydät ulkomaisille lentoyhtiöille suunnatun tiedotteen ja täältä  (Ulkoinen linkki)yleis- ja harrasteilmailijoille tarkoitetun.

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä. 

Ilma-aluksen hallinnan menetys ilmassa (LOC-I) 2013-Q1/2022 (sisältää kaikki osa-alueet, ml. dronet)

Ilma-aluksen hallinnan menetys ilmassa (LOC-I) osa-alueittain 2004-Q1/2022 (ei dronet, valtion ilmailu tai ulkomaiset)