Ilma-alusten hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I)

Tilakuva Q3/2021

Kolmannella neljänneksellä raportoitiin 6 ilma-aluksen hallinnan menetykseksi luokiteltua tapausta, joista 2 miehitetyssä ja 4 miehittämättömässä ilmailussa. Hyvinkäällä tapahtunut kuolemaan johtanut onnettomuus on toistaiseksi luokiteltu tähän kategoriaan, mutta luokittelua tarvittaessa muutetaan Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan tulosten perusteella.
Toisessa miehitetyn ilmailun tapauksessa oli kyse ultrakevyen vesilentokoneen hallinnan menetyksestä lentoonlähdön yhteydessä, ja se on myös luokiteltu onnettomuudeksi.

Miehitetyssä ilmailussa vuosina 2013-2020 kolmannella neljänneksellä on keskimäärin tapahtunut 4,4 hallinnan menetystä, joten tänä vuonna tapauksia oli selvästi aiempaa vähemmän.
Dronetoiminnan osalta määrä on aiempien vuosien tasolla.

Koko vuoden aikana miehitetyssä ilmailussa on tapahtunut yhteensä 7 hallinnan menetys-tilannetta, eli hivenen vuosien 2013-2020 keskiarvoa (8) vähemmän. Suurimmassa osassa tämän vuoden hallinnan menetys-tilanteista tuuliolosuhteilla oli myötävaikuttava rooli. Viime vuosina onkin ollut havaittavissa erilaisten lentoon vaikuttavien sääilmiöiden määrien kasvu.

Dronetoiminnassa on tänä vuonna tapahtunut 18 hallinnan menetys-tilannetta, eli kaksinkertaisesti vuosien 2015-2020 keskiarvoon verrattuna. Näissä tapauksissa myötävaikuttavina tekijöinä ovat olleet niin tekniset vikaantumiset, käyttäjän virheet, kuin säätekijätkin. Kasvanut raportointiaktiivisuus on ollut myös yksi tekijä tapausmäärien kasvuun.

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä. 

Ilma-aluksen hallinnan menetys ilmassa (LOC-I) Q3/2021 (sisältää kaikki osa-alueet, ml. dronet)

Ilma-aluksen hallinnan menetys ilmassa (LOC-I) osa-alueittain 2004-Q3/2021 (ei dronet, valtion ilmailu tai ulkomaiset)