Ilma-alusten törmäys maastoon tai vastaavat läheltä piti-tilanteet (CFIT/near-CFIT)

ILMAILUN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT TILANNEKUVAT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tilakuva Q1/2022

Ensimmäisen neljänneksen aikana ei raportoitu yhdestäkään CFIT tai near-CFIT-tyyppisestä tapauksesta. Tällaisia tapauksia on tyypillisesti vuoden ensimmäisten kuukausien aikana raportoitu yksittäisiä, vuosien 2013-2021 keskiarvon ollessa 1,7.

CFIT-tilanteisiin myötävaikuttavia tapaustyyppejä

CFIT-tilanteisiin mahdollisesti myötävaikuttavia seurattavia tapahtumia ovat esimerkiksi korkeusmittarin väärä paineasetus, estetietojen puutteellisuus, virheet ja puutteet ilmailukartoissa sekä ilma-aluksen maastovaroitusjärjestelmän (GPWS) varoitukset.

Ensimmäisellä neljänneksellä estetietojen puutteellisuuteen liittyviä ilmoituksia tuli 8, vuosien 2013-2021 keskiarvoa (4,6) enemmän. Suurin osa näistä koski ilmoituksia puuttuvista lentoestevaloissa korkeissa mastoissa. Traficomin sivuilta (Ulkoinen linkki) löytyy lisätietoa lentoesteistä ja niihin liittyvien lupien hakemisesta.

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä.   

CFIT/Near CFIT-tapaukset 2013-Q1/2022 (kaikki osa-alueet, ml. dronet)

CFIT/Near CFIT-tapaukset osa-alueittain 2004-Q1/2022 (ei sisällä dronetapauksia, valtion ilmailua tai ulkomaisia)