Ilma-alusten törmäys maastoon tai vastaavat läheltä piti-tilanteet (CFIT/near-CFIT)

Tilakuva Q3/2021

Kolmannella neljänneksellä raportoitiin 6 CFIT- tai "near-CFIT"-tapausta. Määrä oli noin kaksinkertainen vuosien 2013-2020 keskiarvoon verrattuna. 4 tapauksessa oli kyse dronetoiminnassa tapahtuneesta törmäyksestä esteeseen. Miehitetyn ilmailun tapauksia oli siis 2, ja tämä määrä oli samalla tasolla kuin vuosien 2013-2020 keskiarvo. Näissä tapauksissa oli kyse epäonnistuneesta purjekoneen maastolaskusta, joka ei onnistunut suunnitellulle alueelle vaan kone osui puustoon ja toisessa tapauksessa oli tehty lähestymistä valvomattomalle lentopaikalle liian lähellä esteitä.  

Koko vuonna CFIT-tapauksia on ollut 11, joista 2 miehitetyssä ilmailussa (kolmannen neljänneksen tapaukset) ja loput dronetoiminnassa. Miehitetyn ilmailun osalta määrä on selvästi vuosien 2013-2020 keskiarvon alapuolella. Miehittämättömässä määrä taas on noin kaksinkertainen keskiarvoon verrattuna. Dronetoiminnassa CFIT-tapaukset ovat varsin tyypillisiä, ja määrän kasvua selittää myös osaltaan kasvanut dronelennättäjien raportointiaktiivisuus.   

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä.   

CFIT/Near CFIT-tapaukset Q3/2021 (kaikki osa-alueet, ml. dronet)

CFIT/Near CFIT-tapaukset osa-alueittain 2004-Q3/2021 (ei sisällä dronetapauksia, valtion ilmailua tai ulkomaisia)