Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP)

Tilakuva Q3/2021

Kolmannella neljänneksellä raportoitiin 12 kiitotiepoikkeamaa, eli tapausta jossa ilma-alus, ajoneuvo tai henkilö on virheellisesti kiitotiellä tai sen suoja-alueella. Määrä oli selvästi vuosien 2013-2020 keskiarvon (18,8) alapuolella ja samaa tasoa kuin edellisenä vuonna.

Koko vuonna on raportoitu 43 kiitotiepoikkeamaa, hieman vuosien 2013-2020 keskiarvo 50,1 vähemmän. Suhteutettuna operaatioiden määriin lentoasemilla, kiitotiepoikkeamia oli kuitenkin keskiarvoa enemmän.

Ilma-aluksen aiheuttamia kiitotiepoikkeamia tapahtui kolmannella neljänneksellä 7. Määrä oli vuosien 2013-2020 keskiarvon (14,5) alapuolella. Kolmannen neljänneksen tapauksissa aiheuttajana oli tyypillisesti joko sotilasilmailu tai ulkomainen yleis- tai harrasteilmailukone. Eniten tapauksia oli Maarianhaminassa. Tyypillinen tapaus oli lentoonlähtö ilman tarvittavaa selvitystä.

Kokonaisuudessaan vuoden aikana on tapahtunut 33 ilma-aluksen aiheuttamaa kiitotiepoikkeamaa. Määrä on vuosien 2013-2020 keskiarvon (34) tasalla.
20 tapauksessa aiheuttajana oli yleisilmailukone, 8 tapauksessa sotilasilmailu ja 3 tapauksessa harrasteilmailu. Yleisilmailukoneiden aiheuttamien kiitotiepoikkeamien määrä oli vuosien 2013-2020 keskiarvoa korkeampi, joskin kolmannella neljänneksellä tapausten määrä väheni huomattavasti toiseen neljännekseen verrattuna. Edelleen positiivista on, että suomalainen kaupallinen ilmakuljetus ei ole aiheuttanut yhtään kiitotiepoikkeamaa sitten maaliskuun 2020.

Turvallisuustiedotteessa kesältä 2020 (Ulkoinen linkki) on käsitelty kiitotiepoikkeamia ja niiden syitä ja mahdollisia toimia estämiseksi.

Ajoneuvot aiheuttivat kolmannella neljänneksellä 2 kiitotiepoikkeamaa, joista 1 lentoasemilla ja 1 valvomattomilla lentopaikoilla. Määrä oli vuosien 2013-2020 keskiarvon (2,8) alapuolella.
Vuoden aikana on toistaiseksi tapahtunut 7 ajoneuvojen aiheuttamaa kiitotiepoikkeamaa, määrä on vuosien 2013-2020 keskiarvon (11,1) alapuolella.
Näistä lentoasemilla on tapahtunut 5 kiitotiepoikkeamaa, eli alle puolet vuosien 2013-2020 keskiarvosta (10,3).
Myös suhteessa operaatioiden määrään trendi on laskeva, eli tilanne on kehittymässä positiiviseen suuntaan.

Henkilöt ovat tänä vuonna aiheuttaneet 3 kiitotiepoikkeamaa (vuosien 2013-2020 keskiarvo 13). Tyypillisesti näissä on ollut kyse laskuvarjohyppääjän ajautumisesta kiitotielle laskualueen sijasta.

Lennonjohto ei kolmannella neljänneksellä eikä myöskään koko vuoden aikana ole aiheuttanut yhtään kiitotiepoikkeamaa. Vuosien 2013-2020 keskiarvo on ollut 4,0, joten tämä vuosi on sujunut oikein hyvin.

Traficomin toimenpiteet kiitotiepoikkeamien vähentämiseksi
Traficom on julkaissut useita turvallisuustiedotteita kiitotiepoikkeamiin liittyen vuosien varrella.
Vuonna 2013 lähetettiin kaikille ilmailulupakirjan haltijoille 
tiedote (Ulkoinen linkki) ja 2018 marraskuussa julkaistiin turvallisuustiedote (Ulkoinen linkki), jossa mm. muistutettiin tyypillisistä kiitotiepoikkeamatapauksista. Lokakuussa 2019 julkaistussa turvallisuustiedotteessa  (Ulkoinen linkki)käytiin läpi kesän 2019 tapahtumia, ml. kiitotiepoikkeamia. Myös kesäkuussa 2020 julkaistiin turvallisuustiedote (Ulkoinen linkki), jossa yhtenä aiheena oli kiitotieturvallisuus. Tiedotteet sisältävät edelleen hyödyllisiä vinkkejä kiitotiepoikkeamien välttämiseksi.

Eurooppalaiset ilmailujärjestöt päivittivät vuoden 2017 lopussa suunnitelmaa kiitotiepoikkeamien estämiseksi (European Plan for Prevention of Runway Incursions EAPPRI (Ulkoinen linkki)). EAPPRI sisältää lukuisia suosituksia ja kaikkien osapuolien olisikin hyvä käydä dokumentti läpi ja pyrkiä toteuttamaan suositukset siinä määrin kuin mahdollista. Traficom toimitti syyskuussa 2018 ilmailuorganisaatioille kyselyn, jolla selvitettiin suositusten toteutustilannetta Suomessa. Saatujen vastausten perusteella n. 80% EAPPRIn suosituksista oli joko toteutettu tai tullaan toteuttamaan. 

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä.

Kiitotiepoikkeamat (RI) 2013-Q3/2021 Suomessa

Kiitotiepoikkeamien (RI) aiheuttajat 2004-Q3/2021

(Huom! kiitotiepoikkeamissa saattaa olla useampi aiheuttaja, joten lukemat eivät vastaa kokonaislukemia)