Laserhäirintä

Lentokoneiden ja helikoptereiden häirintä laserilla on jatkuva riskitekijä lentoliikenteessä. Lasersäteet voivat haitata näkemistä lennon kriittisissä vaiheissa, kuten lentoonlähdön ja laskun aikana tai muutoin matalalla lennettäessä. Laserosoittimet vaikeuttavat lentäjän keskittymistä ja aiheuttavat näköhäiriöitä, kuten väliaikaista sokaistumista, näön hämärtymistä tai jopa pysyviä vaurioita verkkokalvolle.

ILMAILUN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT TILANNEKUVAT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät tämän sivun tiedot jatkossa Tieto.Traficom -sivustolta (Ulkoinen linkki)

Laserhäirintä (Ulkoinen linkki)

Laserhäirintätapaukset

Ensimmäisellä neljänneksellä raportoitiin 7 laserhäirintätapausta, kaikki Suomessa. Ulkomailta ei raportoitu yhdestäkään suomalaiseen ilma-alukseen kohdistuneesta häirinnästä. Määrä oli kokonaisuudessa hieman vuosien 2013-2021 keskiarvon (9,3) alapuolella.

Sen sijaan kun verrataan vain Suomesta raportoitujen tilanteiden määrää aiempiin vuosiin, oltiin selvästi vuosien 2013-2021 keskiarvon (4,8) yläpuolella. Myös suhteessa lentoasemien operaatioihin oli nyt alkuvuoden osalta nähtävissä selkeä kasvu edellisiin vuosiin verrattuna.

Pääosa häirinnöistä tapahtui Helsinki-Vantaan läheisyydessä, kun matkustajakonetta osoitettiin laserilla, tyypillisesti lähestymisen aikana. Tapaukset eivät johtaneet vaaratilanteisiin.

Laserhäirintöjen määrät Suomessa lähtivät kasvuun viime vuonna, ja vaikka määrät ovat toistaiseksi pieniä, niin sama kehitys näyttäisi jatkuvan myös tänä vuonna.

On syytä muistaa, että laserhäirintä on rikos. Lasersäteen kohdistaminen ilma-aluksen miehistöön on rangaistavaa jo sellaisenaan, vaikka siitä ei seuraisi mitään todellista vahinkoa eikä konkreettista vaaraa ilma-alukselle, sen miehistölle tai matkustajille. Suomessa langetettiin ensimmäinen tuomio laserhäirinnästä vuonna 2017 tapahtuneesta tilanteesta, jossa lääkärihelikopterin lentäjää osoitettiin laserilla. Laservalolla häirinnyt mieshenkilö tuomittiin sakkoihin ja oikeus katsoi antamassaan tuomiossa, että mies syyllistyi törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja aiheutti häirinnällään vaaraa lentoturvallisuudelle.

FinnHEMS, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Suomen lentäjäliitto, Säteilyturvakeskus STUK sekä Traficom käynnistivät maaliskuussa 2021 kampanjan "Laser ei ole lelu"  (Ulkoinen linkki), jolla kiinnitetään huomiota laserhäirinnän vakaviin seurauksiin lentoliikenteelle. 

Traficom julkaisi syyskuussa 2019 turvallisuustiedotteen laserhäirinnästä (Ulkoinen linkki) jossa muistutettiin laserhäirinnän vaaroista. Tiedotteessa myös kerrottiin ensimmäisestä laserhäirinnästä annetusta oikeuden langettavasta tuomiosta.

Ilmoitetut laserhäirintätapaukset eri maissa 2009–2021 (päivitettyjä tietoja ei ole saatavilla kaikista maista)

Suomi1773247384074665762573515
UK    12321258143914421394157119121500742
USA  62135663675374427703389439603482359228361527
Kanada   211379527590502461357273187108
Sveitsi         1001508040
Saksa   113 (30.6.)123 (30.6.)   32234227927336
Ruotsi   628811914811114612312211366
Norja           155119
Alankomaat           470270
Belgia         23317110713
Ranska           600 
Italia       1189885450 479 
Irlanti     50134153158    
Uusi-Seelanti    16915210437 (15.5.)116    
Australia   228541544502466587667570521211

Käsikäyttöiset laserosoittimet ovat edullisia ja helposti saatavilla, joten monet pitävät niitä leluina. 1 milliwatin laser on Suomessa suurin sallittu teho yksittäisessä laserosoittimessa. AV-laitteistokokonaisuuksissa voi olla maksimissaan 5 milliwatin laserosoitin. Mikäli tällaisessa osoittimessa on vihreä säde, se voi häiritä lentäjiä vielä kolmen kilometrin etäisyydeltä. Teholtaan 125 mW:n laserilla häirintä voi ulottua jopa yli 18 kilometrin päähän. Silmä reagoi selvästi herkemmin vihreään valoon kuin punaiseen tai siniseen.

Laserilla osoittaminen rangaistavaa

Laserosoittimien käyttö ilma-aluksen ohjaamomiehistöä kohtaan on rangaistavaa jo sellaisenaan, vaikka mitään todellista vahinkoa eikä konkreettista vaaraa ilma-alukselle, sen miehistölle tai matkustajille seuraisi.

Mikäli esimerkiksi säteellä todella osutaan ohjaamomiehistön silmiin lennon kriittisessä vaiheessa eli nousun tai laskeutumisen aikana siten, että ohjaaja häikäistyy ja jopa menettää osittain näkökykynsä, on vaaratilanne tällöin todellinen ja vakava. Tällöin voi kyseessä olla ”vaaran aiheuttaminen” -nimikkeellä varustettu rikos tai tietyissä tilanteissa ”liikennetuhotyö” tai ”yleisvaaran tuottamus”.

Jos laserosoittimen käytöllä aiheutetaan todellista vahinkoa, tilanne arvioidaan luonnollisesti täysin toisin. Tällöin sovellettavaksi tulevat mm. kaikki ne rikoslain säädökset, joilla turvataan ihmisten henkeä ja terveyttä, kuten ruumiinvamman tuottamusta ja kuolemantuottamusta koskevat säännökset. Vahingon aiheuttaja joutuisi luonnollisesti vastuuseen myös huomattavista taloudellisista vahingoista.

Ilmailurikkomus
ilmailulaki 159 ja 178 §
sakkorangaistus– toimitaan vastoin ilmailulakia
– ei edellytetä vaaran aiheuttamista eikä vahinkoa

Liikenteen häirintä
rikoslaki 23 luku 11 a §


sakosta 6 kk  vankeusrangaistukseen

– teko häiritsee liikenteen sujuvuutta, esimerkiksi lento viivästyy
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
ilmailulaki 159 § ja rikoslaki 23 luku 1 §
sakosta 6 kk vankeusrangaistukseen– riittää, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisten turvallisuudelle
Liikennetuhotyö 
rikoslaki 34 luku 2 §
vankeusrangaistus
4 kk – 4 v
– edellyttää, että teko on omiaan vaarantamaan useiden muiden henkeä tai terveyttä
– abstrakti vaara riittää eikä konkreettista vaaratilannetta edellytetä
Yleisvaaran tuottamus
rikoslaki 34 luku 7 §
sakosta 1 v vankeusrangaistukseen– edellyttää, että teko on omiaan vaarantamaan useiden muiden henkeä tai terveyttä
– abstrakti vaara riittää eikä konkreettista vaaratilannetta edellytetä
Vaaran aiheuttaminen
rikoslaki, luku 21, § 13
sakosta 2 v vankeusrangaistukseen– teolla aiheutetaan konkreettista vaaraa toisten hengelle tai terveydelle
Kaikki ne rikoslain säännökset, joilla turvataan ihmisten henkeä ja terveyttärangaistusasteikko riippuu siitä, mikä rikos kyseessä
korvausvastuu taloudellisista vahingoista
– teolla aiheutetaan toisille todellista vahinkoa