Yhteentörmäykset rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä (GCOL)

Tilakuva Q3/2021

Kolmannella neljänneksellä raportoitiin 1 GCOL-tapaus, eli tilanne jossa tapahtui törmäys ilma-aluksen rullatessa. Tyypillisestikin kolmannella neljänneksellä on ollut vain yksittäisiä tämäntyyppisiä tapauksia. Tässä tapauksessa oli kyse yleisilmailukoneen törmäyksestä pysäköityyn ilma-alukseen jarrujen vikaannuttua.

Vuoden aikana on GCOL-tapauksia raportoitu yhteensä 4, mikä on hieman vuosien 2013-2020 keskiarvon yläpuolella. 
Helmikuussa tapahtunut törmäys luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi (liikennelentokoneen törmäys rullaustiekylttiin Helsinki-Vantaalla), ja siitä OTKES aloitti tutkinnan L2021-02 (Ulkoinen linkki).

Vaikka GCOL-tapauksia on koko vuonna ollut lukumäärällisesti vähän, niin alkuvuoden kaupallisessa ilmakuljetuksessa tapahtuneet pari törmäystä olivat poikkeuksellisia, sillä suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei GCOL-tilanteita tyypillisesti juuri ole tapahtunut. Molemmissa tapauksissa viime talven haastavat talviolosuhteet myötävaikuttivat tilanteisiin. 

Eräs lentoasemilla usein tapahtuva tilanne, jossa lentokone on alttiina törmäykselle, on peruuttaminen portilta taaksepäin ennen kuin rullaus kohti kiitotietä voidaan aloittaa. Peruutus tapahtuu joko ilma-aluksen omien moottorien avulla tai työntötraktorin työntämänä. Mikäli esimerkiksi bussi ajaa ilma-aluksen takaa täytyy työntö pysäyttää ja tällaiset tilanteet voivat edesauttaa törmäyksien tapahtumista. Traficom seuraa yhtenä indikaattorina näitä työntöjen häirintä-tapauksia. 

Kolmannella neljänneksellä 2021 tapauksia raportoitiin Suomesta 6, eli merkittävästi vuosien 2013-2020 keskiarvoa (10) vähemmän. Koko vuoden ensimmäisellä puoliskollakin tapauksia on ollut vain 11, eli huomattavasti vuosien 2013-2020 keskiarvoa (34,5) vähemmän. Koronaepidemian myötä myös ilma-alusten työntöjen määrä lentoasemilla on vähentynyt ja se näkyy myös näissä lukemissa. Kuitenkin myös suhteessa operaatioiden määrään työnnön häirintöjen määrä selkeästi laski edellisvuodesta.

Aiemmat katsaukset ja tilakuvat löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä. 

Yhteentörmäykset maassa (GCOL) 2014-Q3/2021

Yhteentörmäykset maassa (GCOL) 2004-Q3/2021 osa-alueittain (ei sisällä valtion ilmailua tai ulkomaisia)