Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne Q2/2021

Yleiskatsaus Q2/2021

Suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa (kts määritelmät täällä (Ulkoinen linkki)) vuoden toisella neljänneksellä tapahtui 3 onnettomuutta, eli hieman vuosien 2013-2020 keskiarvoa(3,5) vähemmän. Yksikään onnettomuus ei vaatinut kuolonuhreja. Kokonaisuudessaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla onnettomuuksia tapahtui yhteensä 4. Määrä oli pidemmän aikavälin keskiarvon tasalla.

Vakavia vaaratilanteita toisella neljänneksellä tapahtui 9, eli selvästi pidemmän aikavälin keskiarvoa (5,5) enemmän. Myös koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtuneiden vakavien vaaratilanteiden määrä (13) oli selvästi keskiarvon (7) yläpuolella.

Alkuvuoden poikkeamissa korostuivat kiitotieltä suistumiset (Ulkoinen linkki) sekä läheltä piti-tilanteet ilmassa (Ulkoinen linkki) ja kiitotiepoikkeamat (Ulkoinen linkki), erityisesti valvomattomilla lentopaikoilla.

Koronapandemian johdosta myös yleis- ja harrasteilmailun operaatioiden määrä suomalaisilla lentoasemilla oli toisella neljänneksellä n. 29% vuotta 2019 pienempi. Vuoteen 2020 verrattuna operaatioita oli vuoden 2021 toisella neljänneksellä kuitenkin jo n. 24% enemmän. Koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla operaatioiden määrä oli 30% pienempi kuin vuonna 2019, ja n. 9% vuotta 2020 suurempi. 
Keväällä 2021 valmistuneiden ilma-aluksen omistajilta kerättyjen vuoden 2020 lentotuntitietojen (Ulkoinen linkki)perusteella koronaepidemia ei juurikaan näkynyt, vaan yleis- ja harrasteilmailukoneilla lennettiin vuonna 2020 likimäärin saman verran kuin vuonna 2019.

Katsaukset aiempien vuosien tilanteeseen löydät graafien alapuolella olevista linkeistä.

Onnettomuudet ja kuolleet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa 2004-Q2/2021

Onnettomuudet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin, 5 vuoden keskiarvo

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa 2006-Q2/2021

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin, 5 vuoden keskiarvo

Ilmailuonnettomuuksissa kuolleet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa, 5 vuoden keskiarvo

Ilmailuonnettomuuksissa kuolleet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin, 5 vuoden keskiarvo

Vakavat vaaratilanteet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa 2004-Q2/2021

Vakavat vaaratilanteet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin, 5 vuoden keskiarvo