Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne Q1/2022

ILMAILUN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT TILANNEKUVAT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät tämän sivun tiedot jatkossa Tieto.Traficom -sivustolta (Ulkoinen linkki)

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne (Ulkoinen linkki)

Yleiskatsaus Q1/2022

Suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa (kts määritelmät täällä ) ei ensimmäisellä neljänneksellä tapahtunut onnettomuuksia. Vuosien 2013-2021 ensimmäisillä neljänneksillä on tapahtunut laskennallisesti keskimäärin 0,4 onnettomuutta vuosittain.

Vakavia vaaratilanteita tapahtui 1. Määrä oli alle puolet aiempien vuosien määrästä. Tilanteessa ultrakevyt joutui tekemään pakkolasku pellolle moottorin sammuttua. 

Yleis- ja harrasteilmailun operaatiomäärät suomalaisilla lentoasemilla olivat hivenen edellisvuotta suuremmat ja n. 75% vuoden 2019 tasosta.

Katsaukset aiempien vuosien tilanteeseen löydät graafien alapuolella olevista linkeistä.

Onnettomuudet ja kuolleet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa 2004-Q1/2022

Onnettomuudet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin, 5 vuoden keskiarvo

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa 2006-Q1/2022

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin, 5 vuoden keskiarvo

Ilmailuonnettomuuksissa kuolleet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa, 5 vuoden keskiarvo

Ilmailuonnettomuuksissa kuolleet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin, 5 vuoden keskiarvo

Vakavat vaaratilanteet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa 2004-Q1/2022

Vakavat vaaratilanteet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin, 5 vuoden keskiarvo