Merenkulun turvallisuuden tila

Vuoden 2019 onnettomuusmäärät laskeneet edellisvuoteen verrattuna

Liikennne- ja viestintävirasto Traficom vastaanotti vuonna 2019 aikana 33 merionnettomuusilmoitusta. Vuonna 2018 onnettomuusilmoituksia vastaanotettiin 44 kappaletta. Lukuun sisältyy suomaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet sekä Suomen aluevesillä ja ulkomailla että ulkomaalaisille tapahtuneet onnettomuudet Suomen aluevesillä. Edellisen viiden vuoden aikana merionnettomuuksien määrät ovat vaihdelleet 35-47 välillä. Tähän mennessä onnettomuudet eivät ole aiheuttaneet merkittäviä haitallisia seurauksia ympäristölle ja ne ovat pääsääntöisesti olleet vakavuudeltaan lieviä eikä ihmishenkiä tai loukkaantumisia ole tapahtunut onnettomuuksien seurauksena.Kokonaisuutena suomalaisen merenkulun turvallisuuden tilaa voidaan pitää vakaana ja hyvänä.


Vuoden 2019 aikana tietoon tuli 27 Suomen vesialueilla tapahtunutta onnettomuutta. Vuonna 2018 lukumäärä oli 40 onnettomuutta. Suomalaisille aluksille tapahtuneita näistä oli 24 (2018 33 onnettomuutta). Satamakäyntien tai suomalaisten alusten määrät ovat hiukan nousseet tarkastelujaksolla.


Onnettomuuksia suomalaisille aluksille ulkomailla tapahtui saapuneen tiedon mukaan kuusi kappaletta. Edellisen viiden vuoden vaihteluväli on ollut 1-5 onnettomuutta.
Noin kymmenen vuoden aikasarjalla tarkasteluna Suomen aluevesillä tapahtuu vuosittain noin 27 - 50 onnettomuutta. Vuosittainen vaihtelu merionnettomuuksien määrissä on ollut voimakastakin, mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista.

Vuonna 2019 vesiliikenteessä kuoli 46 henkilöä.

Merenkulun turvallisuustasoSuomen merenkulun turvallisuuden nykytila on vakaa ja hyvä. Vuoden 2019 loppuun mennessä Liikenne- ja viestintävirastolle ilmoitettiin 33 (vuonna 2018 44) merionnettomuutta. Vaikka onnettomuuksia tapahtuu, onnettomuudet ovat olleet seurauksiltaan lieviä.Ei vakavia onnettomuuksia
Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet2009-2016 Vuotuinen vaihteluväli 22-41
2017=27
2018=38
2019=30
Q1=3 onnettomuutta
Q2=3
Q3=
Q4=
Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet.2009-2016 Vuotuinen vaihteluväli 17-44
2017=32
2018=40
2019=27
Q1=4 onnettomuutta
Q2=1
Q3=
Q4=
Suomalaisille aluksille Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet.2009-2016 Vuotuinen vaihteluväli 19-36
2017=23
2018=33
2019=24
Q1=2 onnettomuutta
Q2=1
Q3=
Q4=
Ulkomailla pysäytettyjen suomalaisten alusten määrä2015=0
2016=5
2017=3
2018=8
2019=3

Suomalaisiin aluksiin (114 kpl) on tehty Paris MoU:n jäsenvaltioissa 158 satamavaltiotarkastusta vuoden 2019 aikana. Tehdyissä satamavaltiotarkastuksissa suomalaisille aluksille on annettu yhteensä 324 huomautusta. Suomalaisia aluksia ParisMou alueella on pysäytetty vuoden 2019 aikana 3 kertaa. Sijoituksemme eri lippuvaltioiden välisessä vertailussa vuonna 2019; 29.
Q1=2 pysäytystä
Q2=0
Q3=
Q4=
Vesiliikenteessä kuolleet2009-2014 Vuotuinen vaihteluväli 40-63
2016=48
2017=36
2018=52
2019=46

Vuonna 2019 vesiliikenteessä kuoli 46 henkilöä. Vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla menehtyneitä oli 52.

Eniten vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleita ajanjakson aikana oli Vuoksen vesistössä, jossa menehtyi 14 henkilöä.

Vuoden 2019 aikana menehtyi Suomen merialueilla vesiliikenteessä 14 henkilöä ja Suomen sisävesialueilla 32 henkilöä. Suomen merialueilla kuolleita oli kolme vähemmän ja sisävesialueilla kuolleita oli vähemmän kuin vuonna 2018.
 

Aikaisemmat katsaukset

Suomen merenkulun tila 2016

Suomen merenkulun tila 2015