Merenkulun turvallisuuden tila

Vuoden 2020 onnettomuusmäärät laskeneet edellisvuoteen verrattuna

Kokonaisuutena suomalaisen merenkulun turvallisuuden tilaa voidaan pitää vakaana ja hyvänä.

Liikennne- ja viestintävirasto Traficom vastaanotti vuoden 2020 aikana 29 ilmoitusta kauppamerenkulun onnettomuuksista. Vuonna 2019 onnettomuusilmoituksia vastaanotettiin 33 kappaletta. Lukuun sisältyy suomaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet Suomen vesialueilla ja ulkomailla sekä  ulkomaalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet Suomen vesialueilla. Edellisen viiden vuoden aikana merionnettomuuksien määrät ovat vaihdelleet 35-47 välillä. Tähän mennessä onnettomuudet eivät ole aiheuttaneet merkittäviä haitallisia seurauksia ympäristölle eikä ihmishenkiä tai vakavia loukkaantumisia ole tapahtunut onnettomuuksien seurauksena. Vaikka kauppamerenkulussa ei yhtään ihmistä kuollut tai loukkaantunut, niin yksi valitettava onnettomuus tapahtui Merivartioston partioveneelle, joka upposi juhannuspäivänä ja yksi merivartija menehtyi.


Vuoden 2020 aikana tietoon tuli 26 Suomen vesialueilla tapahtunutta onnettomuutta. Vuonna 2019 lukumäärä oli 27 onnettomuutta. Suomalaisille aluksille tapahtuneita näistä oli 21  (2019 24 onnettomuutta). Satamakäyntien määrät ovat hiukan laskeneet tarkastelujaksolla.


Onnettomuuksia suomalaisille aluksille ulkomailla tapahtui saapuneen tiedon mukaan kolme kappaletta. Edellisen viiden vuoden vaihteluväli on ollut 1-5 onnettomuutta.
Noin kymmenen vuoden aikasarjalla tarkasteluna Suomen aluevesillä tapahtuu vuosittain noin 27 - 50 onnettomuutta. Vuosittainen vaihtelu merionnettomuuksien määrissä on ollut voimakastakin, mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista.

Merilaissa on jo pitkään velvoitettu ilmoittamaan kaikista onnettomuuksista viranomaiselle, mutta vaaratilanteista ei ole ollut samanlaista ilmoitusvelvoitetta ennen vuotta 2017.

Merilakiin tehtiin vuoden 2017 syyskuussa muutos, joka velvoitti aluksen päällikköä tai laivaisäntää ilmoittamaan viipymättä aluksen käytön yhteydessä ilmenneiden onnettomuuksien lisäksi myös vaaratilanteista. Merellä sattuneella vaaratilanteella tarkoitetaan jotakin muuta sellaista tapahtumaa tai tapahtumasarjaa kuin onnettomuudeksi määriteltyä tapahtumaa, joka on tapahtunut suorassa yhteydessä aluksen käyttöön ja joka vaaransi, tai, jollei tilanteeseen olisi puututtu, olisi vaarantanut aluksen, siinä olleiden henkilöiden tai ympäristön turvallisuuden. Koska vaaratilanteista ilmoittaminen on ollut pakollista vasta hyvin lyhyen aikaa, ilmoituksista koituva hyöty hahmottuu paremmin lähitulevaisuudessa, kun tilastoa ja käyttökokemuksia kertyy enemmän.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaanotti vuosien 2017- 2020 aikana 94 ilmoitusta vaaratilanteista. Lukuun sisältyy suomaisille aluksille tapahtuneet varatilanteet sekä Suomen aluevesillä, että ulkomailla sekä ulkomaalaisille tapahtuneita vaaratilanteita Suomen aluevesillä

Vuonna 2020 vesiliikenteessä kuoli 30 henkilöä.

Kauppamerenkulun turvallisuustasoSuomen kauppamerenkulun turvallisuuden nykytila on vakaa ja hyvä. Vuoden 2020 loppuun mennessä Liikenne- ja viestintävirastolle ilmoitettiin 29 (vuonna 2019 33) merionnettomuutta. Vaikka onnettomuuksia tapahtuu, onnettomuudet ovat olleet seurauksiltaan lieviä.Ei vakavia onnettomuuksia
Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet2009-2017 Vuotuinen vaihteluväli 22-41
2018=38
2019=30
2020=24
Q1=6 onnettomuutta
Q2=8
Q3=
Q4=
Suomalaisille aluksille tapahtuneet vaaratilanteet

2017=11
2018=23
2019=27
2020=20

Q1=4 vaaratilannetta
Q2=4
Q3=
Q4=

Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet.2009-2017 Vuotuinen vaihteluväli 17-44
2018=40
2019=27
2020=26
Q1=8 onnettomuutta
Q2=6
Q3=
Q4=
Suomen vesialueilla tapahtuneet vaaratilanteet2017=11
2018=17
2019=23
2020=19
Q1=4 vaaratilannetta
Q2=4
Q3=
Q4=
Suomalaisille aluksille Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet2009-2017 Vuotuinen vaihteluväli 19-36
2018=33
2019=24
2020=21
Q1=6 onnettomuutta
Q2=6
Q3=
Q4=
Suomalaisille aluksille Suomen vesialueilla tapahtuneet vaaratilanteet

2017=9
2018=13
2019=18
2020=17

 

Q1=4 vaaratilannetta
Q2=4
Q3=
Q4=
Ulkomailla pysäytettyjen suomalaisten alusten määrä

2015=0 
2016=5
2017=3
2018=8
2019=3 
2020=3

Suomalaisiin aluksiin (81 kpl) on tehty Paris MoU:n jäsenvaltioissa 90 satamavaltiotarkastusta vuoden 2020 aikana. Tehdyissä satamavaltiotarkastuksissa suomalaisille aluksille on annettu yhteensä 155 huomautusta. Suomalaisia aluksia ParisMou alueella on pysäytetty vuoden 2020 aikana 3 kertaa. Sijoituksemme eri lippuvaltioiden välisessä vertailussa vuonna 2020; 35.

Q1=0 pysäytystä
Q2=0
Q3=
Q4=
Vesiliikenteessä kuolleet2009-2017 Vuotuinen vaihteluväli 40-63
2017=36
2018=52
2019=46
2020=30

Vuonna 2020 vesiliikenteessä kuoli 30 henkilöä. Vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla menehtyneitä oli 46.

Eniten vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleita ajanjakson aikana oli Kymijoen vesistössä, jossa menehtyi 5 henkilöä.

Vuoden 2020 aikana menehtyi Suomen merialueilla vesiliikenteessä 10 henkilöä ja Suomen sisävesialueilla 20 henkilöä. Suomen merialueilla kuolleita oli neljä vähemmän ja sisävesialueilla kuolleita oli 12 vähemmän kuin vuonna 2019.
 

Aikaisemmat katsaukset

Suomen merenkulun tila 2016

Suomen merenkulun tila 2015