Merenkulun turvallisuuden tila

Vuoden 2021 onnettomuusmäärät pysyneet keskimääräisesti samalla tasolla edellisvuosiin verrattuna

MERENKULUN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT TILANNEKUVAT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät tämän sivun tiedot jatkossa Tieto.Traficom -sivustolta (Ulkoinen linkki)

Merenkulun turvallisuuden tila (Ulkoinen linkki)

Kokonaisuutena suomalaisen merenkulun turvallisuuden tilaa voidaan pitää vakaana ja hyvänä.

Liikennne- ja viestintävirasto Traficom vastaanotti vuoden 2021 aikana 37 ilmoitusta kauppamerenkulun onnettomuuksista. Vuonna 2020 onnettomuusilmoituksia vastaanotettiin 29 kappaletta. Lukuun sisältyy suomaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet Suomen vesialueilla ja ulkomailla sekä  ulkomaalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet Suomen vesialueilla. Edellisen kymmenen vuoden aikana merionnettomuuksien määrät ovat vaihdelleet 29-50 välillä. Vaikka onnettomuuksia tapahtuu, onnettomuudet ovat olleet seurauksiltaan lieviä. Onnettomuudet eivät ole aiheuttaneet merkittäviä haitallisia seurauksia ympäristölle eikä ihmishenkiä tai vakavia loukkaantumisia ole tapahtunut onnettomuuksien seurauksena. 

Vuoden 2021 aikana tietoon tuli 30 Suomen vesialueilla tapahtunutta onnettomuutta. Vuonna 2020 lukumäärä oli 26 onnettomuutta. Suomalaisille aluksille tapahtuneita näistä oli 24 (2020 21 onnettomuutta). Satamakäyntien määrät (30280) ovat hiukan nousseet viime vuoteen verrattuna.

Onnettomuuksia suomalaisille aluksille ulkomailla tapahtui saapuneen tiedon mukaan seitsemän kappaletta. Edellisen viiden vuoden vaihteluväli on ollut 3-6 onnettomuutta.

Vuosittainen vaihtelu merionnettomuuksien määrissä on ollut voimakastakin, mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista.

Merilaissa on jo pitkään velvoitettu ilmoittamaan kaikista onnettomuuksista viranomaiselle, mutta vaaratilanteista ei ole ollut samanlaista ilmoitusvelvoitetta ennen vuotta 2017.

Merilakiin tehtiin vuoden 2017 syyskuussa muutos, joka velvoitti aluksen päällikköä tai laivaisäntää ilmoittamaan viipymättä aluksen käytön yhteydessä ilmenneiden onnettomuuksien lisäksi myös vaaratilanteista. Merellä sattuneella vaaratilanteella tarkoitetaan jotakin muuta sellaista tapahtumaa tai tapahtumasarjaa kuin onnettomuudeksi määriteltyä tapahtumaa, joka on tapahtunut suorassa yhteydessä aluksen käyttöön ja joka vaaransi, tai, jollei tilanteeseen olisi puututtu, olisi vaarantanut aluksen, siinä olleiden henkilöiden tai ympäristön turvallisuuden. Koska vaaratilanteista ilmoittaminen on ollut pakollista vasta hyvin lyhyen aikaa, ilmoituksista koituva hyöty hahmottuu paremmin lähitulevaisuudessa, kun tilastoa ja käyttökokemuksia kertyy enemmän.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaanotti vuosien 2017- 2021 aikana 117 ilmoitusta vaaratilanteista. Lukuun sisältyy suomaisille aluksille tapahtuneet varatilanteet sekä Suomen aluevesillä, että ulkomailla sekä ulkomaalaisille tapahtuneita vaaratilanteita Suomen aluevesillä

Ennakkotiedon mukaan vuonna 2021 vesiliikenteessä kuoli 37 henkilöä.

Kauppamerenkulun turvallisuustasoSuomen kauppamerenkulun turvallisuuden nykytila on vakaa ja hyvä. Vuoden 2021 loppuun mennessä Liikenne- ja viestintävirastolle ilmoitettiin 37 (vuonna 2020 29) merionnettomuutta. Vaikka onnettomuuksia tapahtuu, onnettomuudet ovat olleet seurauksiltaan lieviä.Ei vakavia onnettomuuksia
Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet2009-2018 Vuotuinen vaihteluväli 22-41
2019=30
2020=24
2021=31
Q1=6 onnettomuutta
Q2=8
Q3=8
Q4=9
Suomalaisille aluksille tapahtuneet vaaratilanteet

2017=11
2018=23
2019=27
2020=20
2021=18

Q1=4 vaaratilannetta
Q2=4
Q3=8
Q4=2

Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet.2009-2018 Vuotuinen vaihteluväli 17-44
2019=27
2020=26
2021=30
Q1=8 onnettomuutta
Q2=6
Q3=8
Q4=8
Suomen vesialueilla tapahtuneet vaaratilanteet

2017=11
2018=17
2019=23
2020=19
2021=23

Q1=4 vaaratilannetta
Q2=4
Q3=10
Q4=5

Suomalaisille aluksille Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet2009-2018Vuotuinen vaihteluväli 19-36
2019=24
2020=21
2021=24
Q1=6 onnettomuutta
Q2=6
Q3=6
Q4=6
Suomalaisille aluksille Suomen vesialueilla tapahtuneet vaaratilanteet

2017=9
2018=13
2019=18
2020=17
2021=18

 

Q1=4 vaaratilannetta
Q2=4
Q3=8
Q4=2
Ulkomailla pysäytettyjen suomalaisten alusten määrä

2017=3
2018=8
2019=3
2020=3
2021=0 

Suomalaisiin aluksiin (96 kpl) on tehty Paris MoU:n jäsenvaltioissa 117 satamavaltiotarkastusta vuoden 2021 aikana. Tehdyissä satamavaltiotarkastuksissa suomalaisille aluksille on annettu yhteensä 203 huomautusta. Suomalaisia aluksia ei pysäytetty vuoden 2021 aikana kertaakaan.

Q1=0 pysäytystä
Q2=0
Q3=0
Q4=0
Vesiliikenteessä kuolleet2009-2017 Vuotuinen vaihteluväli 40-63
2018=52
2019=46
2020=30
2021=37 (ennakkotieto)

Vuonna 2021 vesiliikenteessä kuoli 37 henkilöä. Vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla menehtyneitä oli 30.

Eniten vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleita ajanjakson aikana oli Kymijoen vesistössä, jossa menehtyi 6 henkilöä.

Vuonna 2021 menehtyi Suomen merialueilla vesiliikenteessä 10 henkilöä ja Suomen sisävesialueilla 27 henkilöä. Suomen merialueilla kuolleita saman verran ja sisävesialueilla kuolleita oli 9 enemmän kuin vuoden 2020 vastaavana aikana.
 

Aikaisemmat katsaukset

Suomen merenkulun tila 2016

Suomen merenkulun tila 2015