Kuolleet ja loukkaantuneet ikäryhmittäin

Vuonna 2020 tieliikenteessä kuolleista 17 % oli iältään 15–24-vuotiaita. Poliisin tietoon tulleista loukkaantuneista 31 % oli tämän ikäisiä. Vähintään 65-vuotiaiden osuus kuolleista oli 31 % ja loukkaantuneista 15 %. 0–14-vuotiaiden lasten osuus kuolleista oli 1 % ja osuus loukkaantuneista 6 %. Vähintään 65-vuotiaiden liikennekuolemat lisääntyivät verrattuna vuoteen 2019. Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset vähenivät kaikissa ikäryhmissä.

Tieto sairaalatietojen perusteella liikenteessä vakavasti loukkaantuneista on käytettävissä vuosilta 2014 - 2018. Vakavasti loukkaantuneista noin 30 % on vähintään 65-vuotiaita ja 22 % nuoria 15 - 24 -vuotiaita.

Kaikissa ikäryhmissä liikennekuolemat ovat yleisimpiä henkilöauton käyttäjillä. Liikenteessä kuolleet jalankulkijat ja pyöräilijät ovat usein ikääntyneitä. Ikääntyneet loukkaantuvat useimmin vakavasti ollessaan liikenteessä polkupyörällä. 15-17-vuotiailla vakavat loukkaantumiset ovat yleisimpiä mopoilijoina. 

Kuolleet ikäryhmittäin

Poliisin tietoon tulleet loukkaantuneet ikäryhmittäin

Vakavasti loukkaantuneet ikäryhmittäin, poliisi + HILMO

Kuolleet ikäryhmittäin ja osallislajeittain, keskiarvo vuosista 2016 - 2020

Vakavasti loukkaantuneet ikäryhmittäin ja osallislajeittain, keskiarvo vuosista 2016 - 2019, poliisin tietoon tulleet + hoitoilmoitukset