Kuolleet ja loukkaantuneet ikäryhmittäin

LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT TILASTOT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät tämän tilaston tiedot jatkossa Tieto.Traficom -sivustolta: https://tieto.traficom.fi/fi/liikenteesta (Ulkoinen linkki)

Tieliikenteen kuolleet ja loukkaantuneet ikäryhmittäin (Ulkoinen linkki)

Vuonna 2021 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 2019 henkilöä. Näistä 5 henkilöä (2 %) oli iältään 0-14-vuotiaita lapsia, 17 % iältään 15–24-vuotiaita nuoria tai nuoria aikuisia, 49 % iältään 25-64-vuotiaita ja 15 % vähintään 65-vuotiaita. Liikennekuolemien ikäryhmäjakauma pysyi jokseenkin samanlaisena kuin vuonna 2020. 

Vuonna 2020 tieliikenteessä loukkaantui vakavasti 915 henkilöä, kun otetaan huomioon sekä poliisin tietoon tulleet tapaukset että vain hoitoilmoitusjärjestelmä HILMOssa olevat tapaukset. Näistä vakavasti loukkaantuneista 8 % oli 0-14-vuotiaita lapsia, 17 % iältään 15-24-vuotiaita nuoria tai nuoria aikuisia, 45 % iältään 25-64-vuotiaita, ja 30 % vähintään 65-vuotiaita. Lasten ja ikäihmisten vakavat loukakantumiset lisääntyivät eniten vuonna 2020. Nuorten vakavat loukkaantumiset vähenivät.

Poliisin tietoon tulleet loukakantumiset vähenivät vuonna 2021 ennakkotietojen mukaan kaikissa ikäryhmissä, eniten 25-34-vuotiaiden ikäryhmässä.  

Kaikissa ikäryhmissä liikennekuolemat ovat yleisimpiä henkilöauton käyttäjillä. Liikenteessä kuolleet jalankulkijat ja pyöräilijät ovat usein ikääntyneitä. Ikääntyneet loukkaantuvat useimmin vakavasti ollessaan liikenteessä polkupyörällä. 15-17-vuotiailla vakavat loukkaantumiset ovat yleisimpiä mopoilijoina tai moottoripyöräilijöinä. 

 

Kuolleet ikäryhmittäin

Vakavasti loukkaantuneet ikäryhmittäin, poliisin tietoon tulleet + vain hoitoilmoituksissa näkyvät tapaukset

Poliisin tietoon tulleet loukkaantuneet ikäryhmittäin

Kuolleet ikäryhmittäin ja osallislajeittain, keskiarvo vuosista 2017 - 2021

Vakavasti loukkaantuneet ikäryhmittäin ja osallislajeittain, keskiarvo vuosista 2016 - 2020, poliisin tietoon tulleet + vain hoitoilmoituksissa näkyvät tapaukset