Kuolleet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin

Suomen tieliikenteessä kuolleista noin 60 % on henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja moottoripyöräilijitä on kutakin noin 10 % kuolleista. Vakavasti loukkaantuneista noin 30 % liikkui henkilöutolla ja noin 30 % polkupyörällä.

LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT TILASTOT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät tämän tilaston tiedot jatkossa Tieto.Traficom -sivustolta: https://tieto.traficom.fi/fi/liikenteesta (Ulkoinen linkki)

Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin (Ulkoinen linkki)

Vuonna 2021 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 219 henkilöä. Kuolleista 57 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoiden osuus kuolleista oli 11 % ja pyöräilijöiden 10 %. Jakauma on hyvin samanlainen kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo. Vuoteen 2020 verrattuna moottoripyöräilijöiden kuolemat lisääntyivät 8 kuolleella ja pyöräilijöiden kuolemat vähenivät 9 kuolleella. 

Tieto vakavista loukkaantumisista perustuu poliisin ja sairaanhoidon hoitoilmoitusjärjestelmän (HILMO) tietojen yhdistelyyn. Noin puolet tieliikenteen vakavista loukkaantumisista tulee poliisin tietoon ja puolet tilastoidaan vain HILMOon. Vuonna 2020 tieliikenteessä loukkaantui vakavasti 915 henkilöä, joista 36 % oli pyöräilijöitä, 27 % henkilöauton käyttäjiä ja 17 % mopoilijoitata moottoripyöräilijöitä. Pyöräilijöiden vakavat loukkaantumiset lisääntyivät vuonna 2020. Tämä voi johtua pyöräilyn kasvaneesta suosiosta koronapandemian aikana.  Muutoin vakavien loukkaantumisten määrä pysyi eri tienkäyttäjäryhmissä jokseenkin ennallaan. 

Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset vähenivät  ennakkotietojen mukaan kaikissa tienkäyttäjäryhmissä, eniten henkilöauton käyttäjillä, noin 380 loukkantumista vähemmän kuin vuonna 2020. 

Raskaan liikenteen onnettomuudet ovat keskimäärin vakavampia kuin henkilöautojen väliset onnettomuudet, koska ajoneuvojen suuri massa pahentaa onnettomuuksien seurauksia. Ennakkotietojen mukaan kuorma-autojen onnettomuuksissa kuoli 71 henkilöä ja linja-autojen onnettomuuksissa 5 henkilöä vuonna 2021. Vastaavat loukkaantuneiden määrät olivat 346 ja 62 henkilöä. Raskaan liikenteen onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä kasvoi edellisvuosista.

 

Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin

Vakavasti loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin, poliisin tietoon tulleet + vain hoitoilmoituksista näkyvät tapaukset

Poliisin tietoon tulleet loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin

Raskaan liikenteen onnettomuuksissa kuolleet

Raskaan liikenteen onnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneet, poliisin tietoon tulleet onnettomuudet

Poliisin tietoon tulleet raskaan liikenteen onnettomuuksissa loukkaantuneet