Kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä tieliikenteessä suhteessa tavoitteeseen

LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT TILASTOT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät tämän tilaston tiedot jatkossa Tieto.Traficom -sivustolta: https://tieto.traficom.fi/fi/liikenteesta (Ulkoinen linkki)

Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet tieliikenteessä suhteessa tavoitteeseen (Ulkoinen linkki)

Tammikuu 2022

Vuonna 2021 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 219 ihmistä. Kuolleiden määrä tulee todennäköisesti vielä kasvamaan tilaston täydentyessä. Kuolemien määrä pysyi jokseenkin samana kuin vuonna 2020, jolloin tieliikenteessä kuoli 223 ihmistä. Ennakkotietojen perusteella pyöräilijöiden kuolemat vähenivät ja moottoripyöräilijöiden lisääntyivät verrattuna vuoteen 2020, mutta muuten muutokset olivat pieniä.

Vakavista loukkaantumisista on vuosilta 2014 - 2020 sairaaloiden ja poliisin tilastojen yhdistämiseen perustuva tieto sekä tieto vain sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteristä löytyvistä loukkaantumisista. Tästä tilastotiedosta ei ole saatavilla ennakkotietoa, toisin kuin liikennekuolemista.  Vuonna 2020 tieliikenteessä loukkaantui vakavasti 915 henkilöä. Aiempina vuosina vakavia loukkaantumisia on tapahtunut noin 830 - 960 vuodessa. Vuoden 2018 loukkaantuneiden määrä on toistaiseksi suurin. 

Suomeen on valmisteilla uusi liikenneturvallisuusstrategia. Sen lausuntokierroksella olleen luonnoksen mukaan tieliikenteessä liikenneturvallisuustavoitteena tulee olemaan liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten puolittaminen vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tällöin vuonna 2030 tieliikenteessä kuolisi enintään 112 ihmistä ja vakavia loukkaantumisia olisi enintään noin 460. Vuonna 2021 liikennekuolemat eivät vähentyneet, joten tavoitteen suuntaan ei edetty.

Edellinen, vuonna 2010 asetettu tavoite oli liikennekuolemien puolittaminen vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tätä tavoitetta ei saavutettu, sillä liikennekuolemat vähenivät kymmenessä vuodessa vain 18 %. 

Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset ovat vähentyneet tieliikenteessä, mutta ei ole tiedossa, missä määrin kyse on tilastoinnin muutoksesta. Lieviä loukkaantumisia jää nykyään todennäköisesti kirjaamatta aiempaa enemmän poliisin resurssien vähentymisen seurauksena. Vuonna 2021 poliisin tietoon tuli ennakkotietojen mukaan noin 3800 loukkaantumista, mikä on noin puolet kymmenen vuoden takaisesta määrästä. Liikennevakuutuksesta korvatut vammautumiset vähenivät 13 % vuosina 2010 - 2020.

 

Tieliikenteessä kuolleet ja tavoite

Tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneet ja tavoite

Sisältää sekä virallisessa tilastossa olevat että vain hoitoilmoitusaineistossa olevat vakavat loukkaantumiset.

Poliisin tietoon tulleet loukkaantuneet

Liikennevakuutuksesta korvatut vammautumiset

Liikennekuolemien kertymä vuoden alusta, 2017 - 2021

 EU:n tavoite: Liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten puolittaminen vuoteen 2030 mennessä

EU:n liikenneministerien kokouksessa Vallettassa vuonna 2017 liikenneministerit asettivat tavoitteeksi tieliikenteen vakavien loukkaantumisten määrän puolittamisen EU:n alueella vuoteen 2030 mennessä, sekä antoivat EU-komissiolle tehtävän valmistella EU:n liikenneturvallisuuden toimintalinjoja vuodesta 2020 eteenpäin. Kesäkuussa 2019 EU-komissio julkaisi EU:n liikenneturvallisuuspolitiikan vuosille 2021 – 2030 (EU Road Safety Policy Framework 2021-2030). Siinä vahvistettiin pitkän aikavälin visio, jonka mukaan liikennekuolemien määrä lähenee nollaa vuonna 2050, sekä asetettiin liikenneturvallisuuden välitavoitteeksi liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. Tavoitteen toteutumista seurataan kuolemien ja loukkaantumisten määrän lisäksi indikaattoreilla, jotka mittaavat liikennekäyttäytymisen, tieverkon ja ajoneuvokannan turvallisuutta. Tätä kirjoitettaessa (tammikuu 2022) on ole  tietoa, otetaanko EUssa liikennekuolemien puolittamistavoitteen lähtötilannevuodeksi vuosi 2020 vai vuosi 2019, koska koronapandemia vähensi liikennettä ja liikennekuolemia voimakkaasti vuonna 2020.

Suomi on liikenneturvallisuudessa hiukan EU-maiden keskitasoa parempi, kun mittarina käytetään kuolleiden määrää suhteessa väkilukuun. Vuonna 2019 Suomi oli tällä mittarilla yhdeksänneksi turvallisin EU-maa ja vuonna 2020 yhdestoista. Sijoitus heikentyi, koska useimmissa maissa liikennekuolemat vähenivät koronapandemian aikana, toisin kuin Suomessa.

 

 

Tieliikenteessä kuolleet miljoonaa asukasta kohti EU- ja Efta-maissa