Kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä tieliikenteessä suhteessa tavoitteeseen

Syyskuu 2021

Vuonna 2020 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 222 ihmistä. Kuolleiden määrä tulee todennäköisesti vielä kasvamaan tilaston täydentyessä. Kuolemien määrä kasvoi vuodesta 2019, jolloin tieliikenteessä kuoli 211 ihmistä. Ennakkotietojen mukaan varsinkin jalankulkijoita ja pyöräilijöitä kuoli vuonna 2020 edellisvuotta enemmän,  Keväällä 2020 autoliikennettä oli koronapandemian seurauksena huomattavasti tavallista vähemmän, mutta tämä ei näkynyt liikennekuolemien vähenemisenä.

Vuonna 2010 laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman ja vuoden 2012 Valtioneuvoston periaatepäätöksen asettamana tavoitteena oli liikennekuolemien puolittaminen vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tällöin vuonna 2020 liikenteessä olisi saanut kuolla enintään 136 ihmistä. Tätä tavoitetta ei saavutettu.

Vakavista loukkaantumisista on sairaaloiden ja poliisin tilastojen yhdistämiseen perustuva tieto vuosilta 2014–2019. Tieliikenteessä on loukkaantunut vakavasti noin 830 - 960 henkilöä vuodessa. Vuoden 2018 loukkaantuneiden määrä on toistaiseksi suurin. 

Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti, mutta ei ole tiedossa, missä määrin kyse on tilastoinnin muutoksesta. Lieviä loukkaantumisia jää nykyään todennäköisesti kirjaamatta aiempaa enemmän poliisin resurssien vähentymisen seurauksena. Liikennevakuutuksesta korvatut vammautumiset eivät ole vähentyneet. Näissä vahingoissa vammautui noin 22900 henkilöä vuonna 2019.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee uutta kansallista liikenneturvallisuusstrategiaa. Kesällä 2021 lausuntokierroksella olleen luonnosversion mukaan Suomi olisi ottamassa liikennekuolemien vähentämistavoitteeksi Euroopan komission asettaman tavoitteen eli liikennekuolemien puolittamisen vuoteen 2030 mennessä.

Vuoden 2021 tammi-elokuussa tieliikenteessä on ennakkotietojen mukaan kuollut 138 henkilöä ja loukkaantunut 2489 henkilöä. Sekä kuolemat että loukkantumiset näyttävät vähentyneen edellisvuodesta.  

Tieliikenteessä kuolleet ja tavoite

Tieliikenteessä loukkaantuneet ja tavoite

Vakavasti loukkaantuneet

Liikennekuolemien kertymä vuoden alusta, 2017 - 2021

 EU:n uusi tavoite: Liikennekuolemien puolittaminen vuoteen 2030 mennessä

EU:n liikenneministerien kokouksessa Vallettassa vuonna 2017 liikenneministerit asettivat tavoitteeksi tieliikenteen vakavien loukkaantumisten määrän puolittamisen EU:n alueella vuoteen 2030 mennessä, sekä antoivat EU-komissiolle tehtävän valmistella EU:n liikenneturvallisuuden toimintalinjoja vuodesta 2020 eteenpäin. Kesäkuussa 2019 EU-komissio julkaisi EU:n liikenneturvallisuuspolitiikan vuosille 2021 – 2030 (EU Road Safety Policy Framework 2021-2030). Siinä vahvistettiin pitkän aikavälin visio, jonka mukaan liikennekuolemien määrä lähenee nollaa vuonna 2050, sekä asetettiin liikenneturvallisuuden välitavoitteeksi liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. Tavoitteen toteutumista seurataan kuolemien ja loukkaantumisten määrän lisäksi indikaattoreilla, jotka mittaavat liikennekäyttäytymisen, tieverkon ja ajoneuvokannan turvallisuutta. Tätä kirjoitettaessa (kesäkuu 2021) on ollut esillä tietoja, että liikennekuolemien puolittamistavoitteen lähtötilannevuodeksi otettaisiin vuosi 2019, koska koronapandemia on vähentänyt liikennettä ja liikennekuolemia voimakkaasti vuonna 2020.

Suomi on liikenneturvallisuudessa hiukan EU-maiden keskitasoa parempi, kun mittarina käytetään kuolleiden määrää suhteessa väkilukuun. Vuonna 2019 Suomi oli tällä mittarilla yhdeksänneksi turvallisin EU-maa ja vuonna 2020 yhdestoista. Sijoitus heikentyi, koska useimmissa maissa liikennekuolemat vähenivät koronapandemian aikana, toisin kuin Suomessa.

 

 

Kartta tieliikenteessä kuolleista suhteessa väkilukuun EU-maissa vuonna 2020