Liikenneonnettomuuksista aiheutuneet taloudelliset vahingot ja niiden yksikköhinnat

Tieliikenneonnettomuuksista aiheutuneet kuolemat ja vakavat ja lievät loukkaantumiset maksoivat vuonna 2020 yhteiskunnan eri osapuolille yhteensä 1,3 miljardia euroa.

Väylävirasto päivitti tieliikenneonnettomuuksien yksikköarvot vuonna 2020.Tieliikennekuoleman yksikköarvo on 2,56 milj. euroa, vakavan loukkaantumisen yksikköarvo on 1,27 milj. euroa ja lievän loukkaantumisen yksikköarvo 77 000 euroa (vuoden 2018 hinnoissa). Lievien ja vakavien loukkaantumisten painotettu yksikköarvo on 172 000 euroa.

Näitä yksikköarvoja käyttäen kuolemien ja poliisin tietoon tulleiden loukkaantumisten yhteenlaskettu yhteiskuntataloudellinen kustannus oli 1,3 mrd euroa vuonna 2020. Kustannus tarkentuu vielä myöhemmin, kun saadaan tieto loukkaantumisten vakavuudesta.

Yksikköarvoihin sisältyy sekä reaalitaloudellisia kustannuksia että yksilön hyvinvoinnin heikkenemisen arvostus muutettuna rahaksi. Reaalitaloudellisia kustannuseriä ovat mm. poliisin, pelastustoimen ja sairaanhoidon kustannukset, kuntoutus ja yksilön työpanoksen menetys. Yksilön aineellisen hyvinvoinnin menetyksen arvostus mittaa ansioiden ja kulutuksen menetystä ja yksilön aineettoman hyvinvoinnin menetys elämän ja terveyden arvostusta. Hyvinvoinnin menetyksen osuus liikennekuoleman yksikköarvosta on 94 % ja osuus loukkaantumisen yksikköarvosta 74 %.

Liikennevakuutuksesta korvattiin noin 99000 liikennevahinkoa vuonna 2019. Näistä arvioidaan maksettavan korvauksia yhteensä 430 miljoonaa euroa.

Onnettomuuskustannukset milj. €