Liikennesuoritteen kehitys

Vuonna 2020 autoilla ajettiin Suomessa noin 48,5 mrd km. Liikennesuorite väheni edellisvuodesta 4 % koronapandemian vuoksi. Maanteillä autoliikenne väheni 7 % edellisvuodesta.

Keväällä 2020 Covid-19 -epidemian aikana pääteiden liikenne väheni maaliskuussa 17 %, huhtikuussa 34 % ja toukokuussa 19 % verrattuna samoihin kuukausiin edellisenä vuonna. Muina vuoden 2020 kuukausina erot edelliseen vuoteen olivat pienempiä.

Vuoden 2016 liikkumista kuvaavan henkilöliikennetutkimuksen mukaan jalankulun ja pyöräilyn matkojen määrä ja liikennesuorite olivat likimain samalla tasolla kuin vuonna 2012. Helsingin, Espoon ja Tampereen tilastojen perusteella pyöräilyn määrä vaihtelee paljon vuodesta toiseen, mutta vuonna 2020 pyöräily lisääntyi useimmissa mittauspaikoissa. 

Autoliikenteen suoritteen tilastointi muuttui vuonna 2016. Aiempien vuosien luvut eivät ole vertailukelpoisia vuosiin 2016-2020. 

Autoliikenteen suorite