Päihdeonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet

Alkoholirattijuopumusonnettomuuksissa kuolee noin 45 henkilöä vuodessa.

LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT TILASTOT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät tämän tilaston tiedot jatkossa Tieto.Traficom -sivustolta: https://tieto.traficom.fi/fi/liikenteesta (Ulkoinen linkki)

Päihdeonnettomuudet tieliikenteessä (Ulkoinen linkki)

Alkoholirattijuopumusonnettomuuksissa kuoli ennakkotietojen mukaan 40 henkilöä vuonna 2021. Lukumäärä todennäköissti kasvaa vielä tilastojen täydentyessä. Kuolleiden määrä pieneni edellisvuodesta. Kuolleista 29 henkilöä oli rattijuoppoja henkilöitä, 6 heidän matkustajiaan ja 5 sivullisia. Muissa alkoholionnettomuuksissa, joihin sisältyy moottorittomien ajoneuvojen kuljettajien ja jalankulkijoiden juopumuksia, kuoli 3 henkilöä. Onnettomuuksissa, joissa oli muita päihteitä kuin alkoholia, kuolleita oli 15.  Alkoholirattijuopumusonnettomuuksien osuus liikennekuolemista oli 18 % ja osuus loukkaantumisista 9 % vuonna 2021. Muut päihteet kuin alkoholi ovat viimeisinä viitenä vuotena yleistyneet vakavaan loukkaantumiseen johtavissa onnettomuuksissa.

Kuolleet päihdeonnettomuuksissa

Vakavasti loukkaantuneet päihdeonnettomuuksissa

Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet.

Loukkaantuneet päihdeonnettomuuksissa