Päihdeonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet

Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli vuonna 2020 enemmän ihmisiä kuin edellisenä vuonna.

Alkoholirattijuopumusonnettomuuksissa kuoli ennakkotietojen mukaan 50 henkilöä vuonna 2020. Kuolleiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Kuolleista 32 henkilöä oli rattijuoppoja henkilöitä, 12 heidän matkustajiaan ja 6 sivullisia. Muissa alkoholionnettomuuksissa, joihin sisältyy moottorittomien ajoneuvojen kuljettajien ja jalankulkijoiden juopumuksia, kuoli 8 henkilöä. Onnettomuuksissa, joissa oli muita päihteitä kuin alkoholia, kuolleita oli 11.  Alkoholirattijuopumusonnettomuuksien osuus liikennekuolemista oli 23 % ja osuus loukkaantumisista 11 % vuonna 2020. Muut päihteet kuin alkoholi ovat viimeisinä viitenä vuotena yleistyneet loukkaantumiseen johtavissa onnettomuuksissa.

Kuolleet päihdeonnettomuuksissa

Loukkaantuneet päihdeonnettomuuksissa

Vakavasti loukkaantuneet päihdeonnettomuuksissa

Virallisen tilaston onnettomuudet eli poliisin tietoon tulleet