Rikkeet ja seuraamukset

Alkoholirattijuoppojen määrä liikennevirrassa on pysynyt 2010-luvulla jokseenkin samana, 0,11 - 0,14 % kuljettajista. Myös ylinopeudella ajavien kuljettajien osuus on pysynyt jokseenkin samana. Pyöräilykypärän ja turvavyön käyttö on lisääntynyt.

Alkoholirattijuoppojen määrä liikennevirrassa on pysynyt 2010-luvulla jokseenkin samana, 0,11 - 0,14 % kuljettajista poliisin tekemissä rattijuopumuksen yleisyyttä mittaavissa R-tutkimuksissa. Liikennevirrassa noin joka 770. kuljettaja on rattijuoppo ja noin joka 150. kuljettaja ajaa alkoholia veressään (rangaistavuuden rajan alle jääneet). R-tutkimusta ei tehty vuosina 2019 - 2021.

Poliisin tietoon tuli ennakkotietojen mukaan noin 17500 rattijuopumustapausta vuonna 2021, mikä on 3000 tapausta vähemmän kuin vuonna 2020. Tietoon tulleista rattijuopumuksista 36 prosenttia oli törkeitä rattijuopumuksia. Vuonna 2021 poliisin tietoon tuli noin 134000 liikennerikosta, mikä on osapuilleen yhtä paljon kuin vuonna 2020. 

Kesällä 2021 pääteillä ajavista henkilö- ja pakettiautoista 11 % ylitti nopeusrajoituksen enemmän kuin 10 km/h. Talvella 2020 - 2021 vastaava osuus oli 14 %. Tiedot perustuvat Finntrafficim automaattisiin mittauspisteisiin. Nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus kasvoi hieman sekä kesällä että talvella.

Turvavyötä käytti henkilöauton etupenkillä 97 % ihmisistä vuonna 2021. Takapenkillä käyttöaste oli taajamissa 89 %. Turvavyön käyttöaste on kasvanut 2010-luvulla. Jalankulkijoista 53 % käytti heijastinta pimeän aikaan valaistussa ympäristössä vuonna 2020. Pyöräilijöistä 51 % käytti pyöräilykypärää vuonna 2020. Mopo- ja moottoripyöräkypärää käytti yli 99 % näillä ajoneuvoilla liikkuvista, Tiedot turvalaitteiden käytöstä perustuvat Liikenneturvan seurantaan.

Alkoholitapaukset liikennevirrassa

Henkilö- ja pakettiautojen yli 10km/h ylinopeuksien osuus kesäkaudella pääteillä

Henkilö- ja pakettiautojen yli 10km/h ylinopeuksien osuus talvikaudella pääteillä