Rikkeet ja seuraamukset

Alkoholirattijuoppojen määrä liikennevirrassa on pysynyt 2010-luvulla jokseenkin samana, 0,11 - 0,14 % kuljettajista. Myös ylinopeudella ajavien kuljettajien osuus on pysynyt jokseenkin samana. Pyöräilykypärän ja turvavyön käyttö on lisääntynyt.

Alkoholirattijuoppojen määrä liikennevirrassa on pysynyt 2010-luvulla jokseenkin samana, 0,11 - 0,14 % kuljettajista poliisin R-tutkimuksissa. Liikennevirrassa noin joka 770. kuljettaja on rattijuoppo ja noin joka 150. kuljettaja ajaa alkoholia veressään (rangaistavuuden rajan alle jääneet). R-tutkimusta ei tehty vuonna 2019 eikä 2020.

Poliisin tietoon tuli noin 20300 rattijuopumustapausta vuonna 2020, mikä on 1800 tapausta vähemmän kuin vuonna 2019. Tietoon tulleista rattijuopumuksista 34 prosenttia oli törkeitä rattijuopumuksia. Vuonna 2020 poliisin tietoon tuli noin 132000 liikennerikosta, mikä on 21000 rikosta edellisvuotista enemmän. 

Kesällä 2020 pääteillä ajavista henkilö- ja pakettiautoista 10 % ylitti nopeusrajoituksen enemmän kuin 10 km/h. Talvella 2020 - 2021 vastaava osuus oli 14 %. Tiedot perustuvat Finntrafficim automaattisiin mittauspisteisiin. Nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus pysyi kesällä suunnilleen edellisvuoden tasolla ja kasvoi hieman talvella.  

Turvavyötä käytti henkilöauton etupenkillä 96 % ihmisistä vuonna 2020. Takapenkillä käyttöaste oli taajamissa 89 %. Turvavyön käyttöaste on kasvanut 2010-luvulla. Jalankulkijoista 53 % käytti heijastinta pimeän aikaan valaistussa ympäristössä vuonna 2020. Pyöräilijöistä 51 % käytti pyöräilykypärää vuonna 2020. Mopo- ja moottoripyöräkypärää käytti yli 99 % näillä ajoneuvoilla liikkuvista, Tiedot turvalaitteiden käytöstä perustuvat Liikenneturvan seurantaan.

Alkoholitapaukset liikennevirrassa

Henkilö- ja pakettiautojen yli 10km/h ylinopeuksien osuus kesäkaudella pääteillä

Henkilö- ja pakettiautojen yli 10km/h ylinopeuksien osuus talvikaudella pääteillä