Tieliikenteen turvallisuustilanne

Vuonna 2021 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 219 ihmistä

LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT TILASTOT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät tämän tilaston tiedot jatkossa Tieto.Traficom -sivustolta: https://tieto.traficom.fi/fi/liikenteesta (Ulkoinen linkki)

Tieliikenteen turvallisuustilanne (Ulkoinen linkki)

Määrä kasvaa todennäköisesti vielä tilastojen täydentyessä kuolinsyyrekisterin tiedoilla. Tähän asti pienin kuolleiden määrä, 211 henkeä, saavutettiin vuonna 2019.

Suomessa astuu voimaan uusi  kansallinen liikenneturvallisuusstrategia  vuonna 2022. Lausuntokierroksella olleen luonnoksen mukaan tieliikenteessä liikenneturvallisuustavoitteena tulee olemaan liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten puolittaminen vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tällöin vuonna 2030 tieliikenteessä kuolisi enintään 112 ihmistä ja vakavia loukkaantumisia olisi enintään noin 460. Edellinen, vuonna 2010 asetettu tavoite oli liikennekuolemien puolittaminen vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tätä tavoitetta ei saavutettu, sillä liikennekuolemat vähenivät kymmenessä vuodessa vain 18 %. Vuosina 2001-2010 liikennekuolemat vähenivät nopeammin, 160 kpl eli 37 % vähenemä kymmenessä vuodessa.

Tieliikenteen loukkaantumisista huomattava osa jää pois poliisin tietoihin perustuvista virallisista tilastoista. Vuonna 2021 loukkaantuneita tilastoitiin ennakkotietojen mukaan noin 3800. Tilastoidut loukkaantumiset ovat vähentyneet noin 4000 vuotuisen tapauksen verran viimeisinä kymmenenä vuotena.  Liikennevakuutuksesta korvatut vammautumiset vähenivät 13 % vuosina 2010 - 2020. Sairaanhoidon hoitoilmoitustietojen perusteella tieliikenteessä on loukkaantunut vakavasti noin 900 henkilöä vuodessa, ja määrä on pysynyt jokseenkin samana vuosina 2014 - 2020.

Tieliikennekuolemien määrä suhteessa autoliikenteen suoritteeseen on pysynyt jokseenkin samana vuodesta 2014 lähtien. Loukkaantuneiden määrä suhteessa liikennesuoritteeseen on vähentynyt. Vuoden 2021 liikennesuoritetietoja ei ole vielä julkaistu.

Tieliikenteessä kuolleet vuodesta 2000 alkaen

Poliisin tietoon tulleet tieliikenteessä loukkaantuneet vuodesta 2000 alkaen

Tieliikenteessä kuolleet suhteessa autoliikenteen suoritteeseen*

Tieliikenteessä loukkaantuneet suhteessa autoliikenteen suoritteeseen*

* Suoritteen tilastointi muuttui vuonna 2016, minkä vuoksi vuosien 2016 - 2020 luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. 

Tietoa tieliikenteen turvallisuuden tilakuvasta

 Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee uutta liikenneturvallisuusstrategiaa (Ulkoinen linkki), joka tulee ohjaamaan liikenneturvallisuustyötä koko maan tasolla. Edellinen vastaava ohjaava asiakirja on Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuudesta (15.12.2016). Kun uusi liikenneturvallisuusstrategia julkaistaan, tämän sivuston sisältö muokataan vastaamaan sen seurannan tarpeisiin.

Liikennefakta.fi-sivuston tilastot tieliikenteen turvallisuudesta perustuvat etupäässä Tilastokeskuksen julkaisemaan tieliikenneonnettomuustilastoon, mutta muitakin lähteitä on käytetty.

Tieliikenneonnettomuuksien tilastointi Suomessa (Ulkoinen linkki) (Liikenneturva)

Tieliikenneonnettomuustilastointi Suomessa. Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 10/2020 (Ulkoinen linkki)

Tieliikenneturvallisuuden vuoden 2016 periaatepäätöksen seuranta, yhteistyöverkoston loppuyhteenveto