Tieliikenteen turvallisuustilanne

Vuonna 2020 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 222 ihmistä

Määrä kasvaa todennäköisesti vielä tilastojen täydentyessä kuolinsyyrekisterin tiedoilla. Tähän asti pienin kuolleiden määrä, 211 henkeä, koettiin vuonna 2019.

Vuonna 2010 tehdyn liikenneturvallisuussuunnitelman ja vuoden 2012 Valtioneuvoston periaatepäätöksen asettamana tavoitteena oli liikennekuolemien puolittaminen vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tällöin vuonna 2020 liikenteessä olisi saanut kuolla enintään 136 ihmistä. Tätä tavoitetta ei saavutettu, sillä liikennekuolemat vähenivät kymmenessä vuodessa vain 18 %. Vuosina 2001-2010 liikennekuolemat vähenivät nopeammin, 160 kpl eli 37 % vähenemä kymmenessä vuodessa.

Tieliikenteen loukkaantumisista huomattava osa jää pois poliisin tietoihin perustuvista virallisista tilastoista. Vuonna 2020 loukkaantuneita tilastoitiin ennakkotietojen mukaan noin 4400. Tilastoidut loukkaantumiset ovat vähentyneet noin 3500 vuotuisen tapauksen verran viimeisinä kymmenenä vuotena. Tämän perusteella tavoite loukkaantumisten 25 % vähenemisestä saavutettiin. Ei kuitenkaan olla varmoja, missä määrin tämä loukkaantumisten väheneminen on todellista ja missä määrin seurausta siitä, että lieviä loukkaantumisia jää aiempaa enemmän puuttumaan poliisin tiedoista. Liikennevakuutuksesta korvatut vammautumiset eivät ole vähentyneet 2010-luvulla.

Tieliikenteessä kuolleet vuodesta 2000 alkaen

Poliisin tietoon tulleet tieliikenteessä loukkaantuneet vuodesta 2000 alkaen

Tieliikenteessä kuolleet suhteessa autoliikenteen suoritteeseen*

Tieliikenteessä loukkaantuneet suhteessa autoliikenteen suoritteeseen*

* Suoritteen tilastointi muuttui vuonna 2016, minkä vuoksi vuosien 2016 - 2020 luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. 

Aikaisemmat katsaukset

Valtioneuvoston tieliikenneturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen seuranta, väliraportti maaliskuu 2018

Suomen tieliikenteen tila 2016

Suomen tieliikenteen tila 2015

 

Tietoa tieliikenteen turvallisuuden tilakuvasta

Suomen tavoitteena oli puolittaa tieliikennekuolemat ja vähentää loukkaantumisia 25 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tieliikenteen turvallisuustyötä ohjaa valtakunnan tasolla Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuudesta (15.12.2016). Traficomin kokoon kutsuma yhteistyöverkosto seuraa tämän päätöksen toteutumista ja siinä määriteltyjä mittareita. Seurannan keskeiset tulokset on koottu Liikennefakta-sivuille. 

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee uutta liikenneturvallisuusstrategiaa (Ulkoinen linkki).

Sivujen onnetttomuustilastot perustuvat pääasiassa Tilastokeskuksen  onnettomuustilastoon, mutta muitakin lähteitä on käytetty.

Tieliikenneonnettomuuksien tilastointi Suomessa (Ulkoinen linkki) (Liikenneturva)

Tieliikenneonnettomuustilastointi Suomessa. Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 10/2020 (Ulkoinen linkki)