Uusien henkilöautonkuljettajien liikenneturvallisuus

Henkilöauton ajo-oikeuden hankkii Suomessa suurin osa ikäluokasta.

Vuoden 2020 lopussa noin 70 prosentilla 19-vuotiaista oli henkilöauton ajo-oikeus. Vastaava osuus 18-vuotiaista oli 58 % ja 17-vuotiaista 18 %.  Alueellisesti ajokortin hankinnassa on suuria eroja: 18-vuotiaista uusimaalaisista ajokortti oli 40 %:lla vuonna 2019, kun vastaava osuus Etelä-Pohjanmaalla oli 77 %. 1990-luvun alkuun verrattuna ajokortin hankkiminen on myöhentynyt: vuonna 1990 yli 90 prosentilla 20-vuotiaista miehistä ja noin 80 prosentilla naisista oli henkilöauton ajokortti.

Kuljettajaopetus ja -tutkinto uudistui vuonna 2018. Uudistuksen jälkeen aiempaa pienemmällä osalla 19-vuotiaista on B-luokan ajo-oikeus, mutta toisaalta 17-vuotiaiden ikäpoikkeusluvat ovat yleistyneet voimakkaasti. 

Henkilöauton ajokortin omaavien osuus 17 - 19-vuotiaista

Uusilla kuljettajilla on aluksi keskivertokuljettajia korkeampi riski joutua onnettomuuteen. Onnettomuusriski laskee ajokokemuksen karttuessa. Vuosina 2018–2020 tieliikenteessä kuoli 1,1 nuorta 17–19-vuotiasta henkilöauton kuljettajaa 10 000 ajokorttia kohti, kun vastaava luku 45–54-vuotiailla oli noin 0,2 kuollutta kuljettajaa 10 000 ajokorttia kohti. 

Kuolleiden henkilöauton kuljettajien määrä ikäryhmittäin suhteessa henkilöauton ajokorttien määrään

Kuolleiden määrä vuosina 2018-2020 ja ajokorttien määrä vuosien 2018-2020 lopussa

Nuorten aikuisten kuolemien määrä henkilöautossa on pysynyt vuodesta 2012 alkaen jokseenkin samana. Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset henkilöautossa ovat vähentyneet viimeisten kymmenen vuoden aikana.  21–24-vuotiaiden henkilöauton käyttäjien kuolemat ja loukkaantumiset ovat vähentyneet.

17-20 -vuotiaat kuolleet henkilöautossa

17 - 20 -vuotiaat loukkaantuneet henkilöautossa

21 - 24 -vuotiaat kuolleet henkilöautossa

21 - 24 -vuotiaat loukkaantuneet henkilöautossa

Pakollisesta liikennevakuutuksesta korvattiin vuonna 2019 noin 2700 sellaista liikennevahinkoa, jossa vahingon aiheuttajan ajokortti oli enintään kaksi vuotta vanha. Korvattujen vahinkojen määrä oli noin 15 % pienempi kuin vuosina 2014 - 2018. 

Uusien kuljettajien liikennevahingot

Lähde Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto