Uusien henkilöautonkuljettajien liikenneturvallisuus

LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT TILASTOT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät tämän tilaston tiedot jatkossa Tieto.Traficom -sivustolta: https://tieto.traficom.fi/fi/liikenteesta  (Ulkoinen linkki)

Uusien henkilöautonkuljettajien liikenneturvallisuus (Ulkoinen linkki)

Enemmistö suomalaisista nuorista hankkkii henkilöauton ajo-oikeuden. Vuoden 2021 lopussa noin 71 prosentilla 19-vuotiaista oli henkilöauton ajo-oikeus. Vastaava osuus 18-vuotiaista oli 57 % ja 17-vuotiaista 20 %.  Alueellisesti ajokortin hankinnassa on suuria eroja: 18-vuotiaista uusimaalaisista ajokortti oli 40 %:lla vuonna 2019, kun vastaava osuus Etelä-Pohjanmaalla oli 77 %. 1990-luvun alkuun verrattuna ajokortin hankkiminen on myöhentynyt: vuonna 1990 yli 90 prosentilla 20-vuotiaista miehistä ja noin 80 prosentilla naisista oli henkilöauton ajokortti.

Kuljettajaopetus ja -tutkinto uudistui vuonna 2018. Uudistuksen jälkeen aiempaa pienemmällä osalla 19-vuotiaista on B-luokan ajo-oikeus, mutta toisaalta 17-vuotiaiden ikäpoikkeusluvat ovat yleistyneet voimakkaasti. 

Henkilöauton ajokortin omaavien osuus 17 - 19-vuotiaista

Uusilla kuljettajilla on aluksi keskivertokuljettajia korkeampi riski joutua onnettomuuteen. Onnettomuusriski laskee ajokokemuksen karttuessa. Vuosina 2019–2021 tieliikenteessä kuoli 0,8 nuorta 17–19-vuotiasta henkilöauton kuljettajaa 10 000 ajokorttia kohti, kun vastaava luku 45–54-vuotiailla oli noin 0,2 kuollutta kuljettajaa 10 000 ajokorttia kohti. 

Kuolleiden henkilöauton kuljettajien määrä ikäryhmittäin suhteessa henkilöauton ajokorttien määrään

Kuolleiden määrä vuosina 2019-2021 ja ajokorttien määrä vuosien 2019-2021 lopussa

Nuorten aikuisten kuolemien määrä henkilöautossa on pysynyt viimeisinä kymmenenä vuotena jokseenkin samana, vaikka vaihtelua onkin vuodesta toiseen. Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset henkilöautossa ovat vähentyneet viimeisten kymmenen vuoden aikana.  21–24-vuotiaiden henkilöauton käyttäjien kuolemat ja loukkaantumiset ovat vähentyneet.

17-20 -vuotiaat kuolleet henkilöautossa

17 - 20 -vuotiaat loukkaantuneet henkilöautossa

21 - 24 -vuotiaat kuolleet henkilöautossa

21 - 24 -vuotiaat loukkaantuneet henkilöautossa

Pakollisesta liikennevakuutuksesta korvattiin vuonna 2020 noin 410 sellaista liikennevahinkoa, jossa vahingon aiheuttaja oli alle 18-vuotias henkilöauton tai pakettiauton kuljettaja, ja noin 3500 liikennevahinkoa, joissa aiheuttaja oli 18-20-vuotias henkilöauton kuljettaja. 

Nuorten henkilö- tai pakettiautonkuljettajien liikennevahingot

Lähde Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto