Hiilidioksidipäästöt

Tällä hetkellä ei ole olemassa tekniikkaa hiilidioksidin poistamiseksi pakokaasuista. Hiilidioksidipäästön määrä on suorassa suhteessa käytetyn polttoaineen määrään ja laatuun. Polttoaineen kulutukseen vaikuttavat muun muassa ajoneuvon paino, aerodynaamiset ominaisuudet ja renkaiden ominaisuudet sekä moottorin hyötysuhde. Myös ajotavalla on merkitystä ja taloudellinen, polttoaineitta säästävä ajotapa vähentää samalla ajoneuvon CO2-päästöjä. Lisäksi tieliikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää esimerkiksi suosimalla vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntäviä autoja.

Uusien henkilöautojen päästömittaustapa muuttuu vähitellen vuoteen 2021 mennessä. Mittaustavan muutos ei vaikuta jo olemassa olevaan autokantaan. Ensimmäiset henkilöautot, joilla on uuden mittaustavan mukaiset päästöarvot, tulivat liikenteeseen loppuvuodesta 2017.

Mittaustavassa siirrytään vanhasta NEDC (New European Driving Cycle) -menetelmästä uuteen WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) -menetelmään. Siirtymäaikana uusille henkilöautoille ilmoitetaan rekisteriin sekä vanhan että uuden mittaustavan mukaiset CO2-päästöt. Mittaustavan muutoksen syynä on, että uudella menetelmällä saadaan tarkemmat laskelmat auton polttoaineen kulutuksesta ja päästöistä, jolloin testitulokset vastaavat entistä paremmin liikenteessä toteutuvia päästöjä. NEDC ja WLTP ovat testimenetelminä luonteeltaan ja sisällöltään erilaisia, minkä vuoksi näillä mitattuja päästöarvoja ei voi suoraan verrata keskenään. Valtaosassa autoja uusi mittaustapa johtaa totuttua suurempiin valmistajan ilmoittamiin CO2-arvoihin, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että päästöt olisivat todellisessa liikenteessä lisääntyneet. Uusi WLTP-menetelmä on perusteellisempi ja pitkäkestoisempi, minkä myötä se antaa paremman kuvan todellisista päästöistä liikenteessä. Päästömittaustavan muutoksesta ja päästömittaustapojen eroista löytyy tarkempaa tietoa täältä (Ulkoinen linkki).

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

Henkilöautojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen kehittyminen Suomessa on esitetty kuukausittain alla olevassa kuvassa uuden WLTP-päästömittaustavan mukaisesti. Liikennefaktan kuukausittaisten päästöjen seurannassa on siirrytty WLTP-menetelmällä mitattujen päästöjen seurantaan, sillä se kuvaa aiempaa paremmin henkilöautojen todellisia päästöjä. WLTP-mittaustavan mukainen ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö oli 103,2 g/km vuonna 2021, kun se oli 122,6 g/km vuonna 2020 ja 139,2 g/km vuonna 2019.

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt Suomessa kuukausittain (WLTP)

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty henkilöautojen keskimääräisen hiilidioksidipäästön kehittymistä ns. vanhan NEDC-mittaustavan mukaisesti vuoteen 2018 asti.

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt Suomessa (NEDC)

Euroopan ympäristökeskus EEA:n tietojen mukaan EU-maiden (ml. Islanti, Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta) keskiarvo uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöille oli vuonna 2019 noin 122,3 g/km.

Suomessa henkilöautojen CO2-päästöjä on pyritty vähentämään mm. auto- ja ajoneuvoverotuksen kautta. Autovero ja ajoneuvoveron perusvero on porrastettu auton ominaispäästöjen (CO2 g/km) mukaisesti.

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt (NEDC)

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö oli vuoden vuoden 2021 lopussa 147,1 g/km, kun se oli vuoden 2020 lopussa 151,1 g/km ja vuoden 2019 lopussa 155,4 g/km. Vuodesta 2020 on tehty laskentatavan muutos, joka ottaa paremmin huomioon sähköautojen ja ladattavien hybridien hiilidioksidipäästöt.

Suurimmat keskimääräiset hiilidioksidipäästöt liikennekäytössä olevilla henkilöautoilla oli vuoden 2021 lopussa Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Vastaavasti pienimmät keskipäästöt olivat Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt Suomessa (NEDC)

Henkilöautojen hiilidioksipäästöt maakunnittain 2021