Käytettynä maahantuodut henkilöautot

Suomessa ostetaan vuosittain noin 100 000-120 000 uutta autoa. Käytettynä maahan on tuotu kolmen viimeisen vuoden aikana suurin piirtein 45 000 henkilöautoa vuosittain, joten myös käytettynä maahantuoduilla autoilla on varsin suuri merkitys autokantaamme.

Käytettynä yksittäismaahantuotujen henkilöautojen määrä on viime vuosina ollut kasvussa. Vuonna 2021 käytettynä maahantuotiin 45 539 henkilöautoa, mikä on noin 7 % enemmän kuin vuonna 2020. Suurin osa käytettynä maahantuoduista henkilöautoista tuodaan yksityiseen käyttöön. Suosituimmat tuontimaat ovat Ruotsi ja Saksa.

Käytettynä yksittäismaahantuodut henkilöautot

Suurin osa käytettynä maahantuoduista henkilöautoista on dieselkäyttöisiä. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien autojen osuus on kuitenkin kasvanut viime vuosina ja on suhteutettuna suurempi kuin maassamme vuosittain ensirekisteröidyillä henkilöautoilla keskimäärin. Vuonna 2021 vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia autoja (36,4 %) tuotiin enemmän kuin dieselkäyttöisiä autoja (36,2 %).

Vaihtoehtoisiin käyttövoimiin on tässä laskettu täyssähköautot, ladattavat hybridit, maa-/biokaasulla toimivat autot ja korkeaseosetanoliautot (flexfuel). Vaihtoehtoisia käyttövoimia on muitakin, esimerkiksi uusiutuva diesel, mutta sitä ei ole huomioitu tässä, koska se ei vaadi uutta ajoneuvokalustoa. Tammi-maaliskuussa 2022 käytettynä tuotiin maahan 10 659 henkilöautoa, joista vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus oli noussut jo 45,8 %:aan. Nämä jakaantuivat 1 560 täyssähköautoon, 3 032 ladattavaan hybridiin, 269 kaasuautoon ja 25 korkeaseosetanoliautoon (flexfuel).

Tammi-maaliskuussa 2022 tuotiin bensiiniautoja 2 479 ja diesel-autoja 3 293. Ladattavien hybridiautojen määrä on siis jo kohta ylittämässä dieselautojen määrän maahantuoduissa autoissa.

Käytettynä yksittäismaahantuodut henkilöautot käyttövoimittain tammi-maaliskuussa 2022

Käytettynä yksittäismaahantuodut henkilöautot (vaihtoehtoiset käyttövoimat)

Vaihtoehtoisten käyttövoimien (tässä sähkö, ladattavat hybridit, maa-/biokaasu ja flexfuel) osuus käytettynä maahantuoduista henkilöautoista oli vuonna 2021 36 %. Vuonna 2020 vastaava osuus oli 27 %, vuonna 2019 19 %. Vaihtoehtoisista käyttövoimista eniten käytettynä on maahantuotu ladattavia hybridejä.

Käytettynä yksittäismaahantuodut henkilöautot käyttövoimittain 2021

Käytettynä yksittäismaahantuodut henkilöautot käyttövoimittain 2020

Käytettynä yksittäismaahantuodut henkilöautot käyttövoimittain 2019