Liikennekäytössä olevat henkilöautot käyttövoimittain

Manner-Suomessa oli syyskuun 2021 lopussa liikennekäytössä kaikkiaan 2,82 miljoonaa henkilöautoa ja ne jakautuivat käyttövoimittain seuraavasti:

Liikennekäytössä olevat henkilöautot käyttövoimittain syyskuun 2021 lopussa

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus liikennekäytössä olevista henkilöautoista

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tarkoitetaan tässä sähköllä, vedyllä ja maa-/biokaasulla kokonaan tai osittain (mm. ladattavat hybridit) käyviä autoja sekä korkeaseosetanoliautoja (flexfuel). Vaihtoehtoisia käyttövoimia on muitakin, esimerkiksi uusiutuva diesel, mutta sitä ei ole huomioitu tässä, koska se ei vaadi uutta ajoneuvokalustoa. Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus liikennekäytössä olevista henkilöautoista oli syyskuun 2021 lopussa noin 3,8 %.

Suomen kansallisessa ohjelmassa koskien liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkkoa (Ulkoinen linkki) on asetettu tavoitteeksi, että Suomessa olisi 20 000 sähkökäyttöistä ja 5 000 kaasukäyttöistä autoa vuonna 2020. Kaasukäyttöisten ajoneuvojen osalta tavoite saavutettiin jo vuonna 2018 ja sähkökäyttöisten osalta ennen vuoden 2019 puoliväliä. Energia- ja ilmastostrategiassa esitetyn tavoitteen mukaan, Suomessa pitäisi olla vähintään 250 000 sähkökäyttöistä autoa ja vähintään 50 000 kaasukäyttöistä autoa vuonna 2030. Fossiilittoman liikenteen tiekartassa (Ulkoinen linkki) tavoitteita on päivitetty niin, että vuonna 2030 liikenteessä olisi noin 700 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa, joista vähintään puolet on täyssähköautoja sekä noin 130 000 kaasukäyttöistä henkilö- ja pakettiautoa.

Sähkökäyttöisten henkilöautojen (täyssähköautot ja ladattavat hybridit) osalta ajoneuvokanta on jatkanut voimakasta kasvuaan. Täyssähköautojen määrä on viimeisen vuoden aikana yli kaksinkertaistunut ja ladattavien hybiriden määrä kasvanut 76 %. Syyskuun 2021 lopussa liikenteessä oli 88 531 sähkökäyttöistä henkilöautoa, joista 18 088 oli täyssähköautoja ja 70 443 ladattavia hybridejä. Kansallisessa ohjelmassa liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkoksi esitetty välitavoite sähkökäyttöisten autojen määrästä vuodelle 2025 (100 000 henkilöautoa) tavoitetaan tällä kasvuvauhdilla etuajassa. 

Liikennekäytössä olevat sähkökäyttöiset autot

Kaasukäyttöisten henkilöautojen määrän kiihtyvä kasvu hidastui loppuvuodesta 2018 ja alkuvuodesta 2019, johtuen pääosin saatavuuden hetkellisestä rajallisuudesta uusien WLTP-päästörajojen käyttöönoton takia. Kaasuautokannan kasvu jatkui vuoden 2019 jälkipuoliskolla ja vuonna 2020, joskin hidastuen vuotta 2021 kohden. Syyskuun 2021 lopussa liikennekäytössä oli 13 926 kaasuautoa. Kansallisen jakeluinfraohjelman välitavoite vuodelle 2025 (15 000 kaasukäyttöistä henkilöautoa) tavoitetaan tällä kasvuvauhdilla etuajassa.

Liikennekäytössä olevat kaasukäyttöiset autot

Yhtenä oleellisena osana kaasu- ja sähkökäyttöisten ajoneuvojen kannan kasvussa on ollut ulkomailta käytettynä tuodut autot . Kaasuautojen ja ladattavien hybridien osuus tuoduista autoista on suurempi kuin Suomessa ensirekisteröidyillä henkilöautoilla. Sen sijaan täyssähköautojen osuus tuoduista henkilöautoista on pienempi kuin Suomessa ensirekisteröidyillä henkilöautoilla.

Etenkin täyssähköautojen määrän kasvua tukevat saatavilla olevien automallien määrän kasvu ja hinnan lasku sekä jakeluinfrastruktuurin kehitys. Nopeutuvan kasvun esteenä saattaa olla koko maailman mittakaavassa tapahtuvan kasvun tilassa ajoneuvojen tuotanto ja akkumateriaalien saatavuus. Kaasuautojen tapauksessa huokeat hankinta- ja käyttökustannukset ja tiettyjen ajoneuvojen saatavuus edistävät kannan kasvua. Hyvin merkittävä jatkuva kaasuajoneuvokannan kasvu vaatinee tarjolla olevien automallien ja -merkkien määrän lisääntymistä, sekä liikennekaasun jakeluverkoston kehittymistä erityisesti kattamaan suuremman osan maasta.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakautuminen maakunnittain

 

Liikennekäytössä olevat sähköautot Q3 2021
Liikennekäytössä olevat hybridit Q3 2021
Liikennekäytössä olevat kaasuautot Q3 2021

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla (tässä sähkö, kaasu, ladattavat hybridit, vety ja korkeaseosetanoli eli flexfuel) toimivien osuus oli noin 2,6 % vuoden 2020 lopussa. Vuoden 2019 lopussa vastaava luku oli noin 1,6 %, vuoden 2018 lopussa noin 0,9 % ja vuoden 2017 lopussa noin 0,5 %.

Lisätietoa

Käyttövoimatilastot saatavissa Traficomin tilastotietokannassa (Ulkoinen linkki)

Tietoa vaihtoehtoisista käyttövoimista Aja vaihtoehtoa -sivustolla (Ulkoinen linkki)

Liikenteen tilastoja Traficomin Monitori-palvelussa (Ulkoinen linkki)

Kartogrammeja Traficomin tilastoista (Ulkoinen linkki)