Liikenteen päästöt

Liikenteen aiheuttamat haitalliset päästöt kuormittavat ympäristöä monin tavoin. Kaikkien liikennemuotojen päästöjä pyritään vähentämään lisäämällä muun muassa vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämistä fossiilisten polttoaineiden sijaan sekä suosimalla joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä.

Liikenteen tuottamat typenoksidi- ja hiukkaspäästöt ovat vähentyneet ja suuntauksen ennustetaan jatkuvan tulevaisuudessa.

Haitallisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi liikenteessä on tavoitteena siirtyä käyttämään yhä enemmän vaihtoehtoisia käyttövoimia. Vaihtoehtoiset käyttövoimat ovat yleistymässä tieliikenteessä, vaikka niiden suhteellinen osuus on vielä pieni. Vesiliikenteessä vaihtoehtoiset käyttövoimat eivät ole juurikaan yleistyneet vielä käytössä. Myöskään biopolttoaineiden käyttöönotto lentoliikenteessä ei ole edennyt Suomessa. Sen sijaan rautateillä sähkö on pääasiallinen käyttövoima ja junat hyödyntävät myös jarrutusenergiaa. Liikenteen melulle altistuneiden määrää ei ole saatu vähenemään.

LIPASTO-päästötietokanta

Liikennevälineiden yksikköpäästötietokanta sisältää tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenteen sekä työkoneiden päästökertoimet, jotka kuvastavat henkilö- ja tavaraliikennettä Suomessa. Vesi- ja ilmaliikenteen osalta tietokanta kattaa myös Suomen kansainvälisen liikenteen. Yksikköpäästöillä tarkoitetaan tässä liikennevälineiden käytönaikaisia päästömääriä kuljetettua massa- tai henkilöyksikköä ja pituusyksikköä kohden (g/tonnikilometri, g/henkilökilometri).