Linja-autojen käyttövoimat

Liikennekäytössä olevista linja-autoista dieselkäyttöisiä oli vuoden 2020 lopussa 98,2 %. Osuus on pienentynyt hieman vuosista 2011-2019, jolloin dieselkäyttöisten linja-autojen osuus on ollut 98,8-99,3 %. Vuosina 2011-2020 bensiinikäyttöisten linja-autojen osuus on ollut 0,2 %.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien (tässä sähkö, kaasu, ladattavat hybridit ja korkeaseosetanoli eli flexfuel) osuus liikennekäytössä olevista linja-autoista oli vuoden 2020 lopussa noin 1,5 %. Pelkällä sähköllä toimivien linja-autojen määrä on noussut nollasta linja-autosta 87 linja-autoon vuosina 2011-2020. Kaasukäyttöisten linja-autojen määrä puolestaan on laskenut 78 linja-autosta 62 linja-autoon vuosina 2011-2020. Vuoden 2020 lopussa liikennekäytössä olevista linja-autoista kaksi oli ladattavaa hybridiä ja kaksi korkeaseosetanolikäyttöistä (flexfuel) linja-autoa. Vaihtoehtoisia käyttövoimia on muitakin, esimerkiksi uusiutuva diesel, mutta sitä ei ole huomioitu tässä, koska se ei vaadi uutta ajoneuvokalustoa. 

Liikennekäytössä olevat linja-autot käyttövoimittain vuoden 2020 lopussa

Liikennekäytössä olevat linja-autot käyttövoimittain vuoden 2019 lopussa