Siirry hakuun

Melu

Traficomin vetämässä Helsinki-Vantaan melunhallinnan yhteistyöryhmässä seurataan vuosittain melutilannetta ja siinä tapahtuvia muutoksia.

Ryhmä julkaisee vuosittain yhteenvedon melutilanteesta. Varsinainen kokonaisvaltaisempi melutavoitteen seuranta tehdään viiden vuoden välein.

Helsinki-Vantaan lentoaseman melunhallinnan seurantaryhmä, vuosittainen yhteenveto 2019

Helsinki-Vantaan lentoaseman melunhallinnan seurantaryhmä, vuosittainen yhteenveto 2018

Helsinki-Vantaan lentoaseman melunhallinnan seurantaryhmä, vuosittainen yhteenveto 2017 (Ulkoinen linkki)

Meluun liittyvät toimintarajoitukset Helsinki-Vantaan lentoasemalla (Ulkoinen linkki) (Liikenteen turvallisuusviraston päätös 21.10.2015)

Driftsrestriktioner av bullerskäl på Helsingfors-Vanda flygplats  (Ulkoinen linkki)(Beslut av Trafiksäkerhetsverket 21.10.2015) 

Helsinki-Vantaan melukartta - melualueet ja arvioita tulevasta asutuksesta

 

melukartta

Tutustu kartan tietoihin. (Ulkoinen linkki) Suuntaa antavan karttaikkunan avulla voi tarkastella asuinrakentamisen kaavoitustilannetta ja -suunnitelmia nykyiselle melualueelle ja nk. puskurivyöhykkeelle.

Kartassa olevien uusien kaava-alueiden suunnitelmallinen aikajänne on useita vuosikymmeniä ja niiden toteutumiseen liittyy epävarmuustekijöitä, joten kartta on suuntaa antava. Kartta on Helsinki-Vantaan melunhallinnan yhteistyöryhmän julkaisema.