Päästöt ja kulutus

Mopot

Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmän (LIPASTO (Ulkoinen linkki)tietojen mukaan mopojen vuosisuorite oli vuonna 2020 noin 211 miljoonaa kilometriä eli noin 0,4 prosenttia tieliikenteen kokonaissuoritteesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty mopojen laskennalliset vuotuiset päästöt päästölajeittain LIPASTOn mukaan vuonna 2020.

hiilimonoksidi CO5481,9
hiilivedyt HC51416,4
typen oksidit NOx360,1
hiukkaset PM50,8
metaani CH451,5
dityppioksidi N2O0,20,1
hiilidioksidi CO212 2040,1
hiilidioksidi-ekvivalentti CO2e12 3890,1
polttoaineen kulutus 4 4100,1

Moottoripyörät

Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmän (LIPASTO (Ulkoinen linkki))  tietojen mukaan moottoripyörien vuosisuorite oli vuonna 2020 noin 864 miljoonaa kilometriä eli noin 2 prosenttia tieliikenteen kokonaissuoritteesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty moottoripyörien laskennalliset vuotuiset päästöt päästölajeittain LIPASTOn mukaan vuonna 2020.

hiilimonoksidi CO3 47111,9
hiilivedyt HC51416,4
typen oksidit NOx1200,5
hiukkaset PM91,5
metaani CH45316,4
dityppioksidi N2O20,7
hiilidioksidi CO287 6740,9
hiilidioksidi-ekvivalentti CO2e89 5170,9
polttoaineen kulutus31 6860,9

Mopoautot

Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmän (LIPASTO (Ulkoinen linkki))  tietojen mukaan mopoautojen vuosisuorite oli vuonna 2020 noin 50 miljoonaa kilometriä eli noin 0,1 prosenttia tieliikenteen kokonaissuoritteesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty mopoautojen laskennalliset vuotuiset päästöt päästölajeittain LIPASTOn mukaan vuonna 2020.

hiilimonoksidi CO470,2
hiilivedyt HC70,2
typen oksidit NOX380,2
hiukkaset PM61,0
metaani CH400,0
dityppioksidi N2O0,250,1
hiilidioksidi CO23 9430,04
hiilidioksidi-ekvivalentti CO2e4 0210,04
polttoaineen kulutus1 4370,04