Paketti- ja kuorma-autojen käyttövoimat

Liikennekäytössä olevista pakettiautoista 96,7 % oli vuoden 2020 lopussa dieselkäyttöisiä. Dieselkäyttöisten osuus on kasvanut vuoden 2011 lopusta, jolloin se oli 94,8 %. Samalla bensiinikäyttöisten pakettiautojen osuus on laskenut vuoden 2011 lopun 5,2 prosentista vuoden 2020 lopun 2,8 prosenttiin.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien (tässä sähkö, kaasu, ladattavat hybridit ja korkeaseosetanoli eli flexfuel) osuus liikennekäytössä olevista pakettiautoista oli vuoden 2020 lopussa noin 0,4 %. Pelkästään sähköllä toimivien pakettiautojen määrä on kasvanut 75 ajoneuvosta 444 ajoneuvoon vuosina 2011-2020. Kaasukäyttöisten pakettiautojen määrä vuoden 2020 lopussa oli 928, kun se vuoden 2011 lopussa oli 77. Lisäksi vuoden 2020 lopussa liikenteessä olevista pakettiautoista 107 oli ladattavia hybridejä ja 11 korkeaseosetanolikäyttöisiä. Vaihtoehtoisia käyttövoimia on muitakin, esimerkiksi uusiutuva diesel, mutta sitä ei ole huomioitu tässä, koska se ei vaadi uutta ajoneuvokalustoa. 

Liikennekäytössä olevat pakettiautot käyttövoimittain vuoden 2020 lopussa

Liikennekäytössä olevat pakettiautot käyttövoimittain vuoden 2019 lopussa

Liikennekäytössä olevista kuorma-autoista 97,5 % oli dieselkäyttöisiä ja 2,0 % bensiinikäyttöisiä vuoden 2020 lopussa. Dieselkäyttöisten kuorma-autojen osuus on laskenut viime vuosina vähitellen, kun taas bensiinikäyttöisten osuus on hieman noussut. Vuoden 2011 lopussa dieselkäyttöisten kuorma-autojen osuus oli 98,7 % ja bensiinikäyttöisten 1,2 %. 

Vaihtoehtoisten käyttövoimien (tässä sähkö, kaasu, ladattavat hybridit ja korkeaseosetanoli eli flexfuel) osuus liikennekäytössä olevista kuorma-autoista oli 0,4 % vuoden 2020 lopussa. Kuorma-autoista 236 oli kaasukäyttöisiä, 7 sähkökäyttöisiä ja 118 korkeaseosetanolikäyttöistä. Vuonna 2011 liikenteessä oli 59 kaasukäyttöistä kuorma-autoa, 4 korkeaseosetanolikäyttöistä ja sähkökäyttöisiä ei lainkaan. Vaihtoehtoisia käyttövoimia on muitakin, esimerkiksi uusiutuva diesel, mutta sitä ei ole huomioitu tässä, koska se ei vaadi uutta ajoneuvokalustoa.

Liikennekäytössä olevat kuorma-autot käyttövoimittain vuoden 2020 lopussa

Liikennekäytössä olevat kuorma-autot käyttövoimittain vuoden 2019 lopussa