Paketti- ja kuorma-autojen määrät

Pakettiautot

Pakettiautoja oli liikennekäytössä vuoden 2021 lopussa yhteensä 343 927 ajoneuvoa. Vuosina 2008-2021 pakettiautojen määrä on kasvanut keskimäärin noin 4 500 ajoneuvolla vuosittain. Vuoden 2008 lopussa pakettiautoja oli liikennekäytössä 285 471. Ajoneuvorekisteriin oli vuoden 2021 lopussa merkittynä noin 165 000 pakettiautoa, jotka eivät olleet liikennekäytössä.

Liikennekäytössä olevat pakettiautot

Vuoden 2021 lopussa liikennekäytössä olevista pakettiautoista 25 prosenttia oli rekisteröity Uudellemaalle, 9 prosenttia Varsinais-Suomeen, 9 prosenttia Pirkanmaalle ja 8 prosenttia Pohjois-Pohjanmaalle. Muihin maakuntiin on rekisteröity 2-5 prosenttia pakettiautoista.

Kuorma-autot

Kuorma-autoja oli liikennekäytössä vuoden 2021 lopussa yhteensä 94 771 ja määrä on pysynyt samalla tasolla viime vuosina. Vuosina 2008-2021 kuorma-autojen keskimääräinen vuosimuutos on vähäinen ja kasvua on ollut 136 ajoneuvoa vuosittain. Vuoden 2008 lopussa kuorma-autoja oli liikennekäytössä 93 004. Ajoneuvorekisteriin oli vuoden 2021 lopussa merkittynä noin 75 000 kuorma-autoa, jotka eivät olleet liikennekäytössä.

Liikennekäytössä olevat kuorma-autot

Vuoden 2021 lopussa liikennekäytössä olevista kuorma-autoista 23 prosenttia on rekisteröity Uudellemaalle, 10 prosenttia Pirkanmaalle, 9 prosenttia Varsinais-Suomeen ja 7 prosenttia Pohjois-Pohjanmaalle. Muihin maakuntiin oli rekisteröity 1-6 prosenttia kuorma-autoista.