Paketti-, kuorma- ja linja-autojen käyttövoimat

Diesel on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana pääasiallinen raskaan liikenteen käyttövoima. Tarkasteltaessa kehitystä vuodesta 2008 lähtien, on pakettiautojen osalta dieselin käyttö yleistynyt, mutta kuorma- ja linja-autoilla puolestaan hieman laskenut vaihtoehtoisten käyttövoimien tarjonnan myötä siten, että nykyisellään dieselin osuus näissä ajoneuvoluokissa on 97 prosenttia kussakin. Bensiinin osuus pakettiautoissa on 2,3 % ja kuorma-autoissa 2,7 %. Merkille pantavaa on, että sähkökäyttöisten linja-autojen osuus on jo 2,3 prosenttia.

Liikennekäytössä olevat pakettiautot käyttövoimittain

Kaikkiaan liikennekäytössä oli maaliskuun 2022 lopussa 342 375 pakettiautoa, mikä on koronaa edeltävään hetkeen, vuoden 2020 alkuun, verrattuna noin 12 000 pakettiautoa enemmän.

Maaliskuun 2022 lopussa liikennekäytössä olevista pakettiautoista 96,6 % oli dieselkäyttöisiä ja 2,7 % bensiinikäyttöisiä. Vaihtoehtoisten käyttövoimien (tässä sähkö, kaasu, ladattavat hybridit ja korkeaseosetanoli eli flexfuel) osuus maaliskuun lopussa 2022 liikennekäytössä olevista pakettiautoista oli noin 0,6 %. Pelkästään sähköllä toimivien pakettiautojen määrä on neljännesvuodessa lisääntynyt 103:lla. Täyssähköisiä pakettiautoja oli kaikkiaan 899 ajoneuvoa. Kaasukäyttöisten pakettiautojen määrä oli 1070 ja ladattavien hybridien määrä oli 213. Vaihtoehtoisia käyttövoimia on muitakin, esimerkiksi uusiutuva diesel, mutta sitä ei ole huomioitu tässä, koska se ei vaadi uutta ajoneuvokalustoa. 

Liikennekäytössä olevat pakettiautot 31.3.2022

Liikennekäytössä olevat kuorma-autot käyttövoimittain

Kaikkiaan liikennekäytössä oli maaliskuun 2022 lopussa 94 746 kuorma-autoa, mikä on koronaa edeltävään hetkeen, vuoden 2020 alkuun, verrattuna noin 400 kuorma-autoa vähemmän.

Maaliskuun 2022 lopussa liikennekäytössä olevista kuorma-autoista 97,1 % oli dieselkäyttöisiä ja 2,3 % bensiinikäyttöisiä. Dieselkäyttöisten kuorma-autojen osuus on laskenut viime vuosina vähitellen, kun taas bensiinikäyttöisten osuus on noussut vajaan prosenttiyksikön. 

Vaihtoehtoisten käyttövoimien (tässä sähkö, kaasu, ladattavat hybridit ja korkeaseosetanoli eli flexfuel) osuus liikennekäytössä olevista kuorma-autoista oli 0,6 %. Kuorma-autoista 423 oli kaasukäyttöisiä, 16 sähkökäyttöisiä ja 130 korkeaseosetanolikäyttöisiä. Vaihtoehtoisia käyttövoimia on muitakin, esimerkiksi uusiutuva diesel, mutta sitä ei ole huomioitu tässä, koska se ei vaadi uutta ajoneuvokalustoa.

Liikennekäytössä olevat kuorma-autot 31.3.2022

Liikennekäytössä olevat linja-autot käyttövoimittain

Kaikkiaan liikennekäytössä oli maaliskuun 2022 lopussa 11 623 linja-autoa, mikä on koronaa edeltävään hetkeen, vuoden 2020 alkuun, verrattuna lähes 1000 linja-autoa vähemmän.

Maaliskuun 2022 lopussa liikennekäytössä olevista linja-autoista 96,9 % oli dieselkäyttöisiä ja 0,2 % bensiinikäyttöisiä. Dieselkäyttöisten linja-autojen osuus on laskenut vuoden 2020 alusta 2 prosenttiyksikköä, kun samana aikana sähkökäyttöisten osuus on noussut 0,5 %:sta 2,3 %:in.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien (tässä sähkö, kaasu, ladattavat hybridit ja korkeaseosetanoli eli flexfuel) osuus liikennekäytössä olevista linja-autoista oli 2,9 % maaliskuun 2022 lopussa. Tuolloin linja-autoista 57 oli kaasukäyttöisiä ja 272 sähkökäyttöisiä. Vaihtoehtoisia käyttövoimia on muitakin, mutta niiden ajoneuvojen lukumäärät ovat yksittäisiä eikä niitä oteta tässä tarkasteluun toistaiseksi. Uusiutuvaa dieseliä ei ole huomioitu tässä, koska se ei vaadi uutta ajoneuvokalustoa.

Liikennekäytössä olevat linja-autot 31.3.2022

Ensirekisteröityjen ajoneuvojen käyttövoimat

Suomessa tavoitellaan kokonaan fossiilitonta liikennettä vuoteen 2045 mennessä hallitusohjelman mukaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu fossiilittoman liikenteen tiekartta liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Fossiilisia polttoaineita voidaan liikenteessä korvata vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kuten sähköllä, vedyllä tai uusiutuvilla polttoaineilla kuten nestemäisillä biopolttoaineilla ja biokaasulla. Liikenteessä vaihtoehtoiset käyttövoimat eivät ole vastakkain keskenään, vaan sen sijaan vaihtoehtoiset käyttövoimat ja fossiiliset polttoaineet, jotta liikenteen kasvihuonekaasupäästöt saadaan minimoitua.

Hallituksen tavoitteena on, että liikenteessä olisi vuonna 2030 noin 45 000 sähkökäyttöistä pakettiautoa, joista vähintään puolet on täyssähköautoja. Kaasuautotavoitteena on noin 130 000 henkilö- ja pakettiauton määrä vuonna 2030. Raskaassa kalustossa vastaavat tavoitteet ovat noin 4600 sähköautoa ja noin 6200 kaasukuorma-autoa ja -bussia. Tavoitteisiin olisi mahdollista päästä ilman suurta muutosta uutena ostettavien autojen määrissä.

Raskaan kaluston puitteissa vaihtoehtoiset käyttövoimat ovat alkaneet yleistyä viime vuosina. Kaikkiaan niiden prosentuaaliset osuudet ovat vielä matalia, mutta lukumäärät ovat kasvavia. Vaihtoehtoisten käyttövoimien kehitys näkyy oheisista neljännesvuosittain päivittyvistä graafeista.

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen ensirekisteröintien määrät neljännesvuosittain 2015-2022

Kaasukäyttöisten ajoneuvojen ensirekisteröintien määrät neljännesvuosittain 2015-2022